ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. МОНТАНА 2017 Г.

В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Национално представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Монтана. То обхвана 1135 ученика от 9 училища (56 паралелки) на територията на града.

Най-голям дял от учениците в гр. Монтана посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (18,1%), също хашиш (5,6%), амфетамини (4,2%), кокаин (2,6%), 2,5 % са комбинирали две и повече вещества.

По отношение на употребата през последните 30 дни, отново най-голям дял от учениците са посочили, че са употребили марихуана (10,5%), хашиш (3,5%), хероин и комбинация от две или повече вещества са употребили 3,3% от учениците.

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,6%), хероин (1,0%) и анаболни стероиди (0,8%)

7,1% от учениците в гр. Монтана са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 2,1% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили кокаин, 1,9% – амфетамини, а 1,3% – екстази.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (7,6%), а също и на амфетамини (1,1%), кокаин, хероин и метадон (по 0,7%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в гр. Монтана започват да употребяват канабис (1,7%). 11,0% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 3,9% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,4% от учениците в Монтана посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,7% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,8% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене (12,7%), прах (3,8%), течност (3,5%), таблетки (2,7%). Като причини за първа употреба, те най-често посочват „от любопитство“ (5,6%), „за удоволствие“ (4,6%), „от скука“ (3,5%).

Според 6,9% от учениците в Монтана, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 19,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 2,6% от учениците определят редовната употреба на екстази като нерискова. 18,1% приемат пушенето на канабис, като при 5,6% това се отнася независимо от количеството.

Подробен анализ от проучването вижте тук:


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.