ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. СТАРА ЗАГОРА 2017 Г.

В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Национално представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр.Стара Загора. То обхвана 1464 ученика от 15 училища (69 паралелки) на територията на града.

Най-голям дял от учениците в гр. Стара Загора посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (23,9%), също хашиш (8,3%), амфетамини (7,7%), метамфетамини (6,2%), кокаин (5,8%), LSD (5,2%).

По отношение на употребата през последните 30 дни, отново най-голям дял от учениците са посочили, че са употребили марихуана (10,5%), хашиш (3,5%), хероин и комбинация на две и повече вещества (3,3%), амфетамини и метамфетамини (2,9%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (2,8%), амфетамини, синтетични канабиноиди и анаболни стероиди (1,0%).

6,0% от учениците в гр. Стара Загора са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 3,1% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 1,7% – кокаин, 1,5% – метамфетамини, комбинация от две или повече вещества (1,1%).

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (12,0%), а също и на амфетамини (2,0%), метамфетамини (1,8%), кокаин (1,4%), екстази и синтетични канабиноиди (1,2%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в гр. Стара Загора започват да употребяват канабис (2,4%), хероин и морфин (по 1,1 %), метадон (1,0%) 9,9% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 5,9% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 4,8% от учениците в Монтана посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,5% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,2% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене (15,6%), прах (5,5%), кристали (4,3 %). Като причини за първа употреба, те най-често посочват „от любопитство“ (8,7%), „за удоволствие“ (6,6%), „от скука“ (4,1%).

Според 9,1% от учениците в Стара Загора, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 18,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 3,5% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 24,0% приемат пушенето на канабис, като при 7,9% това се отнася независимо от количеството.

Подробен анализ от проучването вижте тук:


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.