ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. РАЗГРАД 2017 Г.

В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Национално представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр.Разград. То обхвана 1022 ученика от 9 училища (56 паралелки) на територията на града.

Най-голям дял от учениците в гр.Разград посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (13,3%), хашиш (5,8%), амфетамини (4,4%), кокаин (3,6%).

По отношение на употребата през последните 30 дни, най-голям дял от учениците са посочили, че са употребили марихуана (6,8%), хашиш (2,9%), морфин и др.опиати (2,1%), анаболни стероиди (2,0%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,8%), анаболни стероиди (1,4%), екстази, „дишане“ на лепила и попърс (по 1,2%).

4,5% от учениците в гр.Разград са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,3% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 1,1% – анаболни стероиди.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, изпъква употребата на канабис (5,3%). В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в гр. Разград започват да употребяват канабис (0,9%).

9,1% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 6,4% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,2% от учениците в Разград посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,3% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,4% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене (6,8%), прах (3,2%), течност (2,6%), кристали и таблетки (по 2,3%). Като причини за първа употреба, учениците най-често посочват „от любопитство“ (6,0%), „за удоволствие“ (4,1%), а „от скука“ (2,9%), „защото е лесно достъпно“ (2,2%).

Според 8,0% от учениците в Разград, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 11,5% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 2,9% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 13,2% приемат пушенето на канабис, като при 4,5% това се отнася независимо от количеството.

Подробен анализ от проучването вижте тук:


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.