ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. РУСЕ 2017 Г.

В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Национално представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Русе. То обхвана  1114 ученика от 17 училища (57 паралелки) на територията на града.

Най-голям дял от учениците в гр.Русе посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (26,2%), хашиш (9,0%), амфетамини (6,5%), метамфетамини (6,2%).

По отношение на употребата през последните 30 дни, най-голям дял от учениците са посочили, че са употребили марихуана (14,3%), хашиш (4,6%), амфетамини и комбинация от две или повече вещества са посочили по  3,9 %, метамфетамини (3,6%),а хероин (3,5%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (3,1%), анаболни стероиди (2,0%) и хероин и амфетаминин (1,9%).

7,5% от учениците в гр.Русе са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,9% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 1,8% – кокаин, попърс (2,2%). В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, изпъква употребата на канабис (12,6%), кокаин (1,4%) , хероин и амфетамини (по 1,3%)  

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в гр. Русе започват да употребяват канабис (2,5%), амфетамини и екстази (1,3%), а кокаин (1,2%). 9,1% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол,  а 6,4% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 4,5% от учениците в Русе посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,3% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,5% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене (17,6%), прах (5,4%), кристали (4,8%) таблетки (4,3%). Като причини за първа употреба, учениците най-често посочват „от любопитство“ (9,1%), „за удоволствие“ (7,2%), а  „от скука“ (4,5%).

Според 11,8% от учениците в Русе, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 21,0% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 3,8% от учениците определят редовната употреба на екстази като нерискова. 26,0% приемат пушенето на канабис, като при 9,5% това се отнася независимо от количеството.

Подробен анализ от проучването вижте тук:

 


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.