ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. СЛИВЕН 2017 Г.

В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Национално представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Сливен. То обхвана  1384 ученика от 13 училища (61 паралелки) на територията на града.

Най-голям дял от учениците в гр.Сливен посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (19,0%), хашиш (7,7%), метамфетамини (5,4%) кокаин (4,3%), амфетамини екстази (3,5%).

По отношение на употребата през последните 30 дни, най-голям дял от учениците са посочили, че са употребили марихуана (7,8%), хашиш (2,5%), метамфетамини (2,3%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (2,0%), хероин, амфетамини и метамфетамини (0,9%),

5,5% от учениците в гр.Сливен са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,9% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили метамфетамини (1,8%), попърс (0,9%). В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, изпъква употребата на канабис (9,0%), метамфетамини (1,7%), екстази (0,9%). 

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в гр. Сливен започват да употребяват канабис (1,6%), екстази както и  морфин, кодеин и др. опиати (по 0,7%).

9,0% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол,  а 2,5% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,5% от учениците в Русе посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,5% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,3%. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене (8,8%), прах (3,6%), кристали (2,7%) течност (2,5%). Като причини за първа употреба, учениците най-често посочват „от любопитство“ (7,2%), „за удоволствие“ (6,9%), а  „от скука“ (4,3%).

Според 7,4% от учениците в Сливен,  редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 18,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 2,9% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 18,9% приемат пушенето на канабис, като при 6,1% това се отнася независимо от количеството.

Подробен анализ от проучването вижте тук:

 


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.