ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (9-12 КЛАС) 2017 Г.

В края на 2017 г. агенция „ЕСТАТ“, по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проведе Национално представително проучване сред учениците в гимназиален курс на обучение (9-12 клас) на тема "Нагласи и употреба на психоактивни вещества”. Проучването обхвана 3 700 ученици в държавни и общински училища на територията на България и беше проведено по метода на пряка групова анонимна анкета. В анкетата бяха поставени въпроси, свързани с употребата на медикаменти, цигари, алкохол и други психоактивни вещества, както и въпроси, свързани с информираността и нагласите на учениците по отношение на употребата на психоактивни вещества.

Най-голям дял от учениците в страната посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (21,0%), също хашиш (8,7%), амфетамини (4,9%), метамфетамини (3,5%), кокаин (4,5%), LSD (2,6%).

По отношение на употребата през последните 30 дни, отново най-голям дял от учениците са посочили, че са употребили марихуана (10,3%), хашиш (3,4%), хероин и комбинация на две и повече вещества (2,2%), амфетамини 2,6% и метамфетамини (2,0%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (2,5%), амфетамини, синтетични канабиноиди и анаболни стероиди (по 1,0%).

7,4% от учениците в страната са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,9% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 1,4% – кокаин, 1,4% – метамфетамини, 0,8%- комбинация от две или повече вещества.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (10,9%), а също и на амфетамини (1,2%), метамфетамини и синтетични канабиноиди (по 0,9%), кокаин (1,0%), екстази и анаболни стероиди (по 0.6%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в страната започват да употребяват канабис (1,7%), хероин и морфин (по 0.9%), метадон (0,8%).

13,9% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 5,1% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,6% от учениците в страната посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,0% от тях посочват употреба през последните 30 дни.

С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,1% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене (13,7%), прах (4,1%), кристали (2,9%). Като причини за първа употреба, те най-често посочват „от любопитство“ (6.9%), „за удоволствие“ (5,8%), „от скука“ (4,1%).

Според 8,8% от учениците в страната, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 17,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 2,3% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 23,8% приемат пушенето на канабис, като при 7,7% това се отнася независимо от количеството.

Подробен анализ от проучването вижте тук:


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.