ПРОУЧВАНЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (20-34 Г.) 2017 Г.

В края на 2017 г. беше проведено Национално представително проучване сред младите хора на възраст 20-34 години на територията на цялата страна на тема „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред младото население на 20-34 г. в България“. Проучването беше проведено по метода на пряко стандартизирано интервю. В анкетата бяха поставени въпроси свързани, с употребата на медикаменти, цигари, алкохол и други психоактивни вещества, както и въпроси свързани с информираността и нагласите на младото население по отношение на употребата на психоактивни вещества.

Според младите хора, в обкръжението им най-често се употребява марихуана (24,6%). Вторият най-често употребяван наркотик са амфетамините (10,2%). Хашишът (9,3%) и кокаинът (9,1%) заемат сравнително равни позиции. За пръв път най-често младежите опитват марихуана и хашиш, като това се случва най-често на възраст между 16 и 18 години. Амфетамините, също попадат в тази възрастова група, макар възрастовата граница да е по-висока спрямо употребата на марихуана и хашиш. Първата употребата на кокаин за сметка на това е по-типична за младежите над 18 години.

Най-голям дял от младото население в страната посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (15,3%), също хашиш (3,8%), амфетамини и кокаин (по 4,0%), екстази (2,3%) и метамфетамини (2,1%).

Трите най-употребявани вещества през последните 12 месеца преди провеждане на проучването са марихуана (8,7%), кокаин (2,3%) и амфетамини (2,2%). Употребяващите амфетамини са предимно мъже, като интересното е, че този вид наркотик е предпочитан от най-младите и най-възрастните анкетирани лица, които са обект на националното изследване.

През последните 30 дни делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 5,1%, като младежите са употребявали предимно марихуана (4,4%), хашиш (1,2%), амфетамини и кокаин (по 1,1%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (0,5%), амфетамини, метаамфетамини и анаболни стероиди (по 1,0%).

85% от анкетираните учениците посочват, че никога не са употребявали канабис в комбинация с алкохол. 9,4% от учениците споделят, че са употребили такава комбинация поне веднъж, като сред тях най-голям дял заемат тези, които са употребили комбинацията преди повече от 12 месеца (5,2%).

При въпрос за редовна употреба на канабис, делът на отговорилите, че това представлява голям риск за здравето достига 66,4%. Според 34,2% от анкетираните младежи редовното пушене на наргиле представлява голям риск за здравето, а според 23,1%- умерен риск.

Според 75,4% от анкетираните употребата на наркотици е проблем за страната ни, докато само 4,3% са на мнение, че наркотиците не представляват проблем.

По отношение на употребата на т.нар нови „дизайнерски наркотици“ 94,1% от анкетираните млади хора посочват, че не са употребявали, като 67,1% от тях споделят, че дори не са чували за тях. Едва 1,8% от анкетираните посочват, че са употребили такива вещества.

Преобладаващата част от анкетираните (72,8%) посочват, че не са употребявали наркотици, когато са били на дискотека, клуб или друго място през последната година. Тук все пак се оформя една група от младежи (7,7%), които споделят, че им се е случило да вземат наркотици, когато са били на такова място, като най-много от тях споделят, че това се е случвало няколко пъти (4,4%).

Почти половината от анкетираните посочват, че не подкрепят твърдението, че притежанието и употребата на канабис в малки дози (напр. до 1 гр.) не следва да се санкционира поникакъв начин. Делът на подкрепящите това твърдение е 21,7%.

На твърдението, че притежаването на хероин в малки количества (1 -2 дози) не следва да се санкционира по никакъв начин, 61,3% от анкетираните посочват, че не са съгласни с него, докато процентът на подкрепящите твърдението е 8,9%.

54,3% от младите хора споделят, че не подкрепят твърдението, че в закона трябва да се въведат минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат никакви санкции. 12,9% смятат, че биха подкрепили въвеждането на такива минимални дози. Отговорите на този въпрос показват, че по-голямата част от младите хора не приемат притежанието и употребата на наркотични вещества, като най-голяма толерантност се наблюдава към канабиса.

Сред най-честите причини за употреба сред младите хора се обособяват „желанието за намиране на одобрение от страна на определена група или компания” (14,1%) и „от любопитство“ (10,6%). 4,3% споделят, че са опитали за пръв път „за удоволствие и временен приятен ефект“.

Подробен анализ от проучването вижте тук тук


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.