ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ (EMCDDA)


COUNTRY DRUG REPORT (BULGARIA) (EMCDDA)


СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ (UNODC)


ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ПАЗАРИТЕ НА НАРКОТИЦИ (EMCDDA, EUROPOL)


ЕВРОПЕЙСKИ УЧИЛИЩЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕKТ ЗА АЛKОХОЛ И ДРУГИ HАРKОТИЦИ (ESPAD)


ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ С НАРКОТИЦИТЕ


МОНОГРАФИИ (EMCDDA)


SELECTED ISSUES (EMCDDA)


MANUALS (EMCDDA)


RISK ASSESSMENT (EMCDDA)


INSIGHTS (EMCDDA)


СВЕТОВНА ЗДРАВНА СТАТИСТИКА (WHO)


СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА ЗДРАВЕТО (WHO)


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)


НАРКОТИЦИТЕ НА ФОКУС (DRUGS IN FOCUS) (EMCDDA)


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

Излезе от печат новия брой (87) на Информационен бюлетин Drugnet Europe за периода юли - септември 2014 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

Излезе от печат новия брой (86) на Информационния бюлетин Drugnet Europe за периода април - юни 2014 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

Излезе от печат новия брой (85) на Информационния бюлетин Drugnet Europe за периода януари - март 2014 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

Излезе от печат новия брой (84) на Информационния бюлетин Drugnet Europe за периода октомври - декември 2013 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

Излезе от печат новия брой (83) на Информационния бюлетин Drugnet Europe за периода юли - септември 2013 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

Излезе от печат новия брой (82) на Информационния бюлетин на Drugnet Europe за периода април - юни 2013 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

Излезе от печат новия брой (81) на Информационния бюлетин Drugnet Europe за периода януари - март 2013 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

Излезе от печат новия брой (80) на вестника на EMCDDA Drugnet Europe за периода октомври - декември 2012 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

EMCDDA издаде новия брой (79) на Информационния бюлетин Drugnet Europe за периода юли - септември 2012 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

EMCDDA издаде новия брой (78) на Информационния бюлетин Drugnet Europe за периода април - юни 2012 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

Излезе от печат новия брой (77) на вестника на EMCDDA Drugnet Europe за периода януари – март 2012 година.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ (EMCDDA)

Брой 76 на вестника на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA)

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EAD

Първи брой на вестника на EAD (European action on drugs)

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ (EMCDDA)

Брой 66 на вестника на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA)

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ECAD (EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS)

Юнският брой на информационния бюлетин на ECAD

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ECAD (EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS)

Майският брой на информационния бюлетин на ECAD

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ECAD (EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS)

Априлският брой на информационния бюлетин на ECAD

БЮЛЕТИН НА ФОКУСНИЯ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО (UK FOCAL POINT ON DRUGS NEWSLETTER), Януари 2009

Първи информационен бюлетин на Националния фокусен център на Обединеното кралство

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ECAD (EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS)

Февруарският брой на информационния бюлетин на ECAD

DRUGNET IRELAND (ИРЛАНДИЯ) брой 24, зима 2007 г.

Зимното издание на списанието “Drugnet Ireland” за 2007 година, бюлетин на отдел “Проучвания за употребата на наркотици и алкохол” към Ирландския комитет за здравни изследвания.

София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.