Нашият Екип

Александър Панайотов
Александър Панайотов
Цветелина Иванова
Цветелина Иванова
Деница Стоименова
Деница Стоименова
Никол Николова
Никол Николова
Екатерина Каприева
Екатерина Каприева

Постоянен състав на Националния фокусен център за наркотици и наркомании:

Александър Панайотов
Доктор по Социология

Директор на Национален фокусен център за наркотици и наркомании


Работи в Национален фокусен център от 2006 г. Координатор по развитието на индикатора “Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” и подпомага индикатора “Проучвания сред общото население”.

 

 

Цветелина Иванова

Психолог

Старши експерт

Работи в Национален фокусен център от 2017 г. Координира работата по индикатора “Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици” и и подпомага индикатора “Проучвания сред общото население”.

 

 

Деница Стоименова

Социолог

Експерт

Работи в Национален фокусен център от 2017 г. Подпомага дейностите по индикатори "Проучвания сред общото население"

 

 

Никол Николова

Социолог

Експерт

Работи в Национален фокусен център от 2018 г. Подпомага индикаторите "Проучвания сред общото население" и "Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици".

 

 

Екатерина Каприева

Психолог

Експерт

Част от екипа на НФЦ от 2018 г. Подпомага индикаторите "Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици  и "Престъпления, свързани с наркотици".

 


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.