Нашият Екип

Момчил Василев
Момчил Василев
Александър Панайотов
Александър Панайотов
Антония Банчева
Антония Банчева
Йорданка Стойнева
Йорданка Стойнева
Цветелина Иванова
Цветелина Иванова

Постоянен състав на Националния фокусен център за наркотици и наркомании:

Момчил Василев
Социолог
От 1992 г. участва като отговорен изследовател в проучвания, свързани с употребата на наркотици, а от 1996 г. ръководи Отдел “Информация и научни изследвания” в Националния център по наркомании. В момента е директор на Дирекция "Национален Фокусен център за наркотици и наркомании, информация, проучвания".
Ръководител на Националния фокусен център за наркотици и наркомании от 12 февруари 2003 г. Отговаря и за развитието на индикаторите “Употреба на наркотици сред населението”, “Проблемна употреба на наркотични вещества” и “Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици”.

 

 

Александър Панайотов
Социолог
Работи в Национален фокусен център от 2006 г. Координатор по развитието на индикатора “Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” и подпомага индикатора “Употреба на наркотици сред населението”.

 

 

 

Антония Банчева
Социолог
Работи в Национален фокусен център от 2008 г. Съ-координира работата по индикатора “Употреба на наркотици сред населението”,  подпомага индикатора "Умирания свързани с употребата на наркотици".

 

 

 

Йорданка Стойнева

Експерт

Част от екипа на НФЦ от 2009 г. От края на 2012 г. координира работата по Система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества (EWS), подпомага индикатора "Проблемна употреба на наркотици".

 

 

 

Цветелина Иванова
Психолог
Работи в Национален фокусен център от 2017 г. Координира работата по индикатора “Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици”.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.