Нашият Екип

Постоянен състав на Националния фокусен център за наркотици и наркомании:

Александър Панайотов
доктор по социология

Началник отдел "Национален фокусен център",
Дирекция "Психично здраве и превенция на зависимостите"

е-mail: a.panayotov@ncpha.government.bg
тел.: 02 832 61 37 

 

Главни експерти:

Георги Шопов
e-mail: g.shopov@ncpha.government.bg

Димитър Стоянов
e-mail: d.stoyanov@ncpha.government.bg

Илиана Петкова
e-mail: i.petkova@ncpha.government.bg

тел.: 02 831 30 79

 

Външни експерти:

доц. д-р Соня Чипева
зам. декан по НИД
факултет "Приложна информатика и статистика"
УНСС
Подпомага индикатори "Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици" (DRD) и "Проблемна употреба на наркотици" (PDU)


Ина Методиева
главен експерт в сектор "Наркотици"
отдел „Физико-химични и биологични изследвания“
НИК-МВР 
Координира Системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества (EWS)
 

Цветелина Иванова
експерт по направление "Превенция"
Подпомага индикатор "Изследвания сред общото население" (GPS)

 


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.