Нашият Екип

Александър Панайотов
Александър Панайотов
Йорданка Стойнева
Йорданка Стойнева
Цветелина Иванова
Цветелина Иванова
Деница Стоименова
Деница Стоименова
Никол Николова
Никол Николова
Екатерина Каприева
Екатерина Каприева

Постоянен състав на Националния фокусен център за наркотици и наркомании:

Александър Панайотов
Доктор по Социология

Временно изпълняващ длъжността Директор на Национален фокусен център


Работи в Национален фокусен център от 2006 г. Координатор по развитието на индикатора “Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” и подпомага индикатора “Употреба на наркотици сред населението”.

 

 

Йорданка Стойнева

Експерт

Част от екипа на НФЦ от 2009 г. От края на 2012 г. подпомага индикатора "Проблемна употреба на наркотици".

 

 

 

Цветелина Иванова

Психолог

Работи в Национален фокусен център от 2017 г. Координира работата по индикатора “Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици”.

 

 

 

Деница Стоименова

Социолог

Работи в Национален фокусен център от 2017 г. Координира дейностите, свързани с поддържане на Системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества (EWS).

 

 

Никол Николова

Социолог

Работи в Национален фокусен център от 2018 г. Подпомага индикаторите "Употреба на наркотици сред населението" и Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици".

 

 

 

Екатерина Каприева

Психолог

Част от екипа на НФЦ от 2018 г. Подпомага индикаторите "Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици  и "Престъпления свързани с наркотици".

 


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.