ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2020 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2021 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2020 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2019 г.


ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2018 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2018 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2018 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2017 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2017 г.


ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2016 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2016 г.


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


ЕВРОПЕЙСKИ УЧИЛИЩЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕKТ ЗА АЛKОХОЛ И ДРУГИ HАРKОТИЦИ (ESPAD) 2015 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2015 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2016 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2015 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2014 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2014 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2013 г.


ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2013 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2013 г.


НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ

Наръчник за създателите и оценителите на програми Второ издание

TDI STANDARD PROTOCOL 3.0


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2012 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2012 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2011 г.


ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2011 г.


РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД НА ESPAD 2011 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2011 г.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ ЕВРОПЕЙСKИ УЧИЛИЩЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕKТ ЗА АЛKОХОЛ И ДРУГИ HАРKОТИЦИ (ESPAD) 2011


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2010 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2010 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2009 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2009 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2008 г.


РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД НА ESPAD 2007 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2007 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2006 г.


Представяне на актуални данни и тенденции по наркотиците

Представяне на актуални данни и тенденции по наркотиците, поднесено от г-н Момчил Василев на ІІІ Годишна експертна среща в областта на наркотиците, състояла се на 22.11.2007 г. в Хотел "Шератон"

Оценка за риска за BZP

Пълен текст на съобщението на Европейския мониторинг център във връзка с възложената оценка на риска за BZP (на английски).

Представяне на Елка Петкова на семинар с ДАЗД

"Основни превантивни подходи при работа с деца" - представяне на г-жа Елка Петкова на семинар с експерти от ДАЗД, състоял се на 02.03.2007 г.

Представяне на Момчил Василев на семинар с ДАЗД

"Разпространение на употребата на наркотични вещества сред младите хора" - представяне на г-н Момчил Василев на семинар с експерти от ДАЗД, състоял се на 02.03.2007 г.

Данни и тенденции от Годишния доклад 2006 г. на България

Представяне на данни и тенденции, свързани с разпространението и употребата на наркотични вещества в България (извадки, подготвени за Годишния национален доклад 2006 на България) - г-н Момчил Василев

Годишен доклад 2006 на EMCDDA

Представяне на Годишния доклад 2006 на Европейския мониторинг център (EMCDDA) в София - 23.11.2006 г. - г-ца Дженифър Хилебранд

Изследване на смъртността в Чехия

Mortality of Drug Users in the Czech Republic: a Cohort Study

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.