Представяне на актуални данни и тенденции по наркотиците

Представяне на актуални данни и тенденции по наркотиците, поднесено от г-н Момчил Василев на ІІІ Годишна експертна среща в областта на наркотиците, състояла се на 22.11.2007 г. в Хотел "Шератон"

София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.