ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2011 г.

Годишният доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2011 бе приет на първото редовно заседание на Националния съвет по наркотични вещества за тази година, състояло се на 09 април 2012 г. Докладът е  изготвен от Националния фокусен център за наркотици и наркомании с помощта на десетки колеги и приятели от почти всички  институции, свързани с проблема. Всички заинтересовани лица и институции биха могли да свалят Годишния доклад на български език.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.