ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ ЕВРОПЕЙСKИ УЧИЛИЩЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕKТ ЗА АЛKОХОЛ И ДРУГИ HАРKОТИЦИ (ESPAD) 2011

На пресконференция, състояла се на 05 юни 2011 г. в Национален Пресклуб БТА в София бяха представени основни данни от сравнително международно изследване за употреба на цигари, алкохол и наркотици сред 15-16-годишни ученици от 36 европейски страни, включително България. Организатори бяха Национален център по обществено здраве и анализи и Национален фокусен център за наркотици и наркомании. Проучването и основни данни бяха представени от г-жа Анина Чилева – Национален координатор на изследването, Национален център по обществено здраве и анализи, и г-н Момчил Василев – Директор на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, Национален център по наркомании.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.