TDI STANDARD PROTOCOL 3.0

Оттук може да си изтеглите първото издание от поредицата "Методически материали" на Националния фокусен център за наркотици и наркомании:

Ръководство по Индикатор "Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици" (TDI). Стандартен протокол 3.0 . Насоки за събиране и предоставяне на данни за лицата, започващи лечение във връзка с употребата на наркотици в европейските страни.

То е издадено за първи път на английски език със заглавие "Treatment demand indicator (TDI). Standard protocol 3.0. Guidelines for reporting data on people entering drug treatment in European countries" от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), 2012 г. 

TDI PROTOCOL 3.0


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.