ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2016 г.

Рисковете за здравето от продукти с по-голяма сила на действие; продължаващата поява на нови вещества; променящите се модели на употреба на наркотици; увеличението на смъртните случаи в резултат на свръхдоза в някои държави и заплахите, произтичащи от пазарите на наркотици в интернет, са сред темите, засегнати в Европейския доклад за наркотиците на EMCDDA 2016: тенденции и развития.

Вариант на български можете да изтеглите тук


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.