ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2016 г.

Екипът на Национален фокусен център изготви Годишен информационен бюлетин – 2016. Изданието съдържа основни данни относно употребата, трафика и разпространението на наркотични вещества, както и обществения отговор в България. Публикуваните данни са на база проучвания, проведени от НФЦ, както и информация, предоставена от държавни, общински, частни и неправителствени организации, работещи в областта на наркоманиите. Информационният бюлетин е достъпен тук


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.