МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СТАМЕН ИЛИЕВ” АД – МОНТАНА

АДРЕС
3400 Монтана, бул. “Сирма Войвода” № 2


ДИРЕКТОР
Д-р Лиляна Ставрова


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Амбулаторна детоксификация, психотерапия


ПРОГРАМИ

Алкохолна детоксификация

Опиоидна детоксификация

Мотивационна работа

Насочване към специализирани програми за лечение на зависимости


КАПАЦИТЕТ
18 легла


ПЕРСОНАЛ
Лекари, медицински сестри, фелдшер, санитари


ЗА КОНТАКТИ
тел.: (096) 22 050 
         (096) 27 553


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.