МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД - ГР. ЛОМ

АДРЕС
3600 Лом, ул. "Тодор Каблешков” № 2


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Детоксификация, психологична консултация, психотерапия


КАПАЦИТЕТ ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
30 легла


ЗА КОНТАКТИ
тел.: (0971) 600 51, 600 61        
         (0971) 662 67 248 ПО

факс:(0971) 600 65

email: mbal_lom@yahoo.co.uk

          http://mbal-lom.hit.bg/


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.