МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД - СЛИВЕН

АДРЕС
8800 Сливен, ул. “Христо Ботев” № 1


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Д-р Васислав Петров


НАЧАЛНИК ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Д-р Розалина Петрова


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Детоксификация, лечение с агонисти и други медикаменти, психологична консултация, психотерапия


ЕКИП
Лекари с призната специалност по психиатрия, психолог и медицински сестри


ЗА КОНТАКТИ
тел.:  (044) 611 700 централа, 611 835, 611 769 ПО
факс: (044) 624 326

email: mbal.sl@iradeum.com

          http://www.mbal.sliven.net/osb.php#a9


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.