МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” АД – РАЗГРАД

АДРЕС
7200 Разград, ул. “Коста Петров” № 2


РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Иван Петров

НАЧАЛНИК ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Д-р Петър Вълканов


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Детоксификация, психологична консултация, психотерапия


КАПАЦИТЕТ ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
30 легла


ЕКИП 
4 лекари с придобита специалност по психиатрия (психолог, социален работник, трудотерапевт, медицински регистратор) и медицински сестри


ЗА КОНТАКТИ
тел.:  (084) 62 43 21-24 – централа, (084) 62 45 54 
факс: (084) 62 97 65

email: mbal@bogytec.com

          http://www.mbal-razgrad.com/


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.