Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

“ДОВЕРИЕ ЗА ЗДРАВЕ - АГПСМП" ООД

АДРЕС
1309 София, Красна Поляна, кв. Разсадника, ул. “Найчо Цанов” № 209

УПРАВИТЕЛ
д-р Малин Стоянов

НАСОЧЕНОСТ
Терапевтична, високоструктурирана програма за лечение на пациенти с дългогодишна злоупотреба с опиати и рисково поведение

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди


КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 175
Брой места за лечение със Субститол – 15
Брой места за лечение с Бупренорфин – 5

ФАЗИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Подготвителна фаза (процедури по приемането)
 2. Фаза на интензивна стабилизация – продължителност от 1 до 3 месеца
 3. Фаза на обвързване и рехабилитация – продължителност от 6 до 12 месеца
 4. Фаза на медицинско поддържане – времево неограничена
 5. Фаза на детоксификация – продължителност не по-кратка от 180 дни
 6. Нулева доза и проследяване – подкрепа на пациента за задържане на постигнатото състояние; пациентите подлежат на ежеседмична клинична оценка и уринно тестуване – продължителност до 3 месеца

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Програмата за субституиращо и поддържащо лечение е дългосрочна. Продължителността на лечението се определя от индивидуалния лечебен план. След цялостна оценка на случая, с пациента се подписва терапевтичен договор, който се сключва за срок от една до три години. Минимален ефективен срок за лечение в Програмата е 1 година, а максималният срок за лечение е по преценка на екипа.

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно показателите на Международната класификация на болестите - 10
 3. Преминали са през най-малко 3 документирани предходни курса на лечение, но не са преустановили злоупотребата с наркотични вещества
 4. Валидни документи за самоличност
 5. Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в лечебния процес
 6. Възможност за ежедневно посещение на Програмата

Състоянията на психиатрична коморбидност се преценяват индивидуално

С приоритет в програмата се включват пациенти, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С в остра фаза

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Информираност относно реда за участие в програмата
 2. Приемане на заявката за лечение
 3. Първично интервю
 4. Оценка на заявката от Комисията по приемане в програмата
 5. Предварителна работа по мотивиране на пациента за включване в програмата
 6. Сключване на терапевтичен договор
 7. Включване в листа на чакащи (когато няма свободни места)
 8. Насочване към подходяща терапевтична програма (когато не отговаря на критериите за лечение със заместващ медикамент)

ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Във фазата на интензивна стабилизация пациентите посещават програмата ежедневно (за период до три месеца)

В зависимост от справянето с правилата на програмата във фазата на медицинско поддържане пациентите са разпределени в една от следните групи

 • ежедневно посещаващи програмата
 • 6 пъти седмично
 • 5 пъти седмично
 • 3 пъти седмично
 • 2 пъти седмично

Минималната честота на посещения е веднъж седмично. Максималното количество медикамент за вкъщи е 6 дневни дози.

ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово изписване – по желание на пациента и по преценка на екипа; изготвя се индивидуален план с назначаване на схема за редуциране на поддържаща доза за период от 180 дни

Изписване поради непредвидени обстоятелства – при продължително боледуване, налагащо хоспитализация или постъпване в контролирано заведение (следствие, затвор, полиция). Терапевтичният екип осигурява минимум 21-дневна детоксификация

Административно изписване:

 • При неспазване на условията на терапевтичния договор и/или системно нарушаване на правилата на програмата, след минимум 21-дневно намаляване на дозата до нула
 • Загуба на контакт – при 3 поредни неявявания в програмата
 • При груби нарушения – физическа агресия към персонала или пациенти на програмата, при доказани опити за изнасяне на медикаменти и/или продаването им на черния пазар

ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, семейно и групово консултиране

Кризисна интервенция  (поведение при криза)

Превенция на рецидив – краткосрочен подход

Информационно-образователни и мотивационни групови сесии

Психотерапия – индивидуална, семейна и групова терапия

Обучение в социална реинтеграция – групов тренинг за социални и личностни умения и кариерно консултиране

БАЗА
Програмата разполага с входно предверие, чакалня, помещение за раздаване на медикаментите, отделно помещение за съхранение на веществата (без достъп на пациенти), санитарен възел, три кабинета и зала за групова работа

ЕКИП

Ръководител: д-р Малин Стоянов – психиатър

Лекуващи лекари:  д-р Владимир Николов – психиатър
                                д-р Иван Стаменов    – ординатор
                               
                                
Психолози: Галина Дойчинова, Людмила Величкова,
             

Психоаналитик: Красимир Таушанов

Котерапевт: Инна Бранева

Фамилен терапевт: Румен Георгиев

Специалисти по социални дейности: Десислава Александрова
                                                             Райна Дянкова

Медицински сестри: Антоанета Стоянова – старша сестра
                                  Мая Георгиева
                               
                    

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник, сряда и петък:                            07.00 – 14.00 ч.
вторник и четвъртък:                                      12.30 – 19.30 ч.
събота и неделя:                                            09.30 – 12.30 ч.

РАЗДАВАНЕ НА МЕТАДОН/СУБСТИТОЛ/БУПРЕНОРФИН
понеделник, сряда и петък:                            07.30 – 13.30 ч.
вторник и четвъртък:                                      13.00 – 19.00 ч.
събота и неделя:                                            10.00 – 12.30 ч.

ЗА КОНТАКТИ
Тел.: 02 920 30 34
e-mail: malinstoyanov@mail.bg