Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

"АСМП-П НАДЕЖДА" ЕООД

АДРЕС
1680 София, район Красно село, жк. Белите брези, ул. “Смърч” №10-12

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Мира Алтънкова

НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна лечебна програма за пациенти с пациенти с опиоидна зависимост, насочена към повлияването им в медицински, психологичен и социален аспект

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 120
Брой места за лечение със Субститол – 25
 

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Програмата предлага лечение на абстинентното състояние (детоксификация) с продължителност до 6 месеца и поддържащо лечение:

Фаза на интензивна стабилизация – до 1 месец
Фаза на обвързване – до 3 месеца
Фаза на рехабилитация – до 12 месеца
Фаза на медицинско поддържане – неограничена продължителност
Фаза на детоксификация – от 21 дни до 6 месеца
Фаза на нулева доза и подкрепа – от 3 до 12 месеца

СРОК ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Минимален препоръчителен срок за лечение – 1 година и 6 месеца


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  1. Навършени 18 години
  2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно показателите на Международната класификация на болестите – 10
  3. Преминали са през най-малко 3 документирани предходни курса на лечение, но не са преустановили злоупотребата с наркотични вещества
  4. Липса на тежко личностово разстройство с антисоциални прояви
  5. Липса на остро психотично разстройство в момента на включване в програмата
  6. Възможност за ежедневно посещение на програмата
  7. Липса на актуални наказателни дела (декларирана писмено)
  8. Валидни документи за самоличност
  9. Неучастие в друга поддържаща субституираща програма (декларирана писмено)
  10. Наличие на финансов ресурс (работна заетост, или стабилна подкрепяща среда), който да гарантира провеждане на лечението без прекъсване


ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

При заявено желание за включване в програмата и представяне на необходимите документи, с кандидатите, отговарящи на задължителните критерии, се провежда ИНТЕРВЮ, целящо събиране на информация за историята на заболяването, обективното състояние, мотивацията за лечение и степента на дезаптация.

Насрочва се ден и час за явяване пред Комисията по приемане. Решението й се основава на резултатите от проведеното интервю и е съобразено с критериите за участие в субституиращи поддържащи програми.

За приемането на всеки пациент се изготвя протокол, който се подписва от членовете на комисията.

Лечението започва след запознаване с Правилника на програмата и сключването на Терапевтичен договор.


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Изписване по желание на пациента
Изписване при постъпване в контролирано заведение (следствена служба или затвор) или болнично заведение за дългосрочно лечение. Терапевтичният екип осигурява минимум 21-дневна детоксификация
Административно изписване


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално и семейно консултиране
Обучение
Социални дейности – кариерно консултиране; здравноосигурителен статус, съдействие пред ТЕЛК, връзки със службите за социално подпомагане, работа с институции (полиция, следствие, лечебни служби, медии)
Психотерапия (психологична подкрепа, специализирана психотерапия)


БАЗА
Програмата на първия етаж на кооперация, със самостоятелен вход от улицата. Разполага с приемна с чакалня, три лекарски кабинета, помещение за съхранение и предоставяне на медикаментите, отделен санитарен възел за извършване на уринни тестове


ЕКИП
Ръководител на програмата - д-р Мира Алтънкова 
Лекар - д-р Неда Пеева
Психолог-  Люба Панева
Медицински сестри - Павлина Димитрова, Галя Якова, Красимира Шипочка
 

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник-петък         08.00-15.00 часа
събота и неделя           09.00-12.00 часа

РАЗДАВАНЕ НА МЕТАДОН/СУБСТИТОЛ
понеделник-петък         08.00-14.30 часа
събота и неделя           09.00-11.00 часа

КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Тел.: 02 9670 005,  0882 365 029

e-mail: altankova@praktika-nadejda.com

          http://www.praktika-nadejda.com/