Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ХОРИЗОНТ – АИСМП" ООД

АДРЕС
1421 София, Лозенец, ул. "Болград" № 5
1303 София, Възраждане, ул. "Антим I" № 93, ап. 4

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОГРАМА 
д-р Даниела Алексиева

НАСОЧЕНОСТ 
Повлияване на всички аспекти на зависимостта към наркотични вещества

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 130

Брой места за лечение със Морфин сулфат пентахидрат – 14

Брой места за лечение с Бупренорфен хидрохлорид– 5


ФАЗИ НА МЕТАДОНОВОТО ПОДДЪРЖАЩО ЛЕЧЕНИЕ

 1. Подготвителна фаза
 2. Фаза на интензивна стабилизация 
 3. Фаза на обвързване и рехабилитация 
 4. Фаза на медицинско поддържане
 5. Фаза на детоксификация
 6. Фаза на "нулева доза" и подкрепа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя според индивидуално изготвения лечебен план

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти
 3. Наличие на най-малко три документирани предходни курса на лечение, без да е преустановена злоупотребата с наркотични вещества
 4. Добра мотивация и възможност за посещение на Програмата според изискванията на терапевтичния протокол
 5. Заявено желание за сътрудничество в процеса на лечение, като наличието на подкрепяща среда е предимство при включването на лечение   
 6. Липса на актуални наказателни дела с предстояща за влизане в сила ефективна присъда

С приоритет в Програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни лица, болни от Хепатит В или С в остра фаза.


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Приемане на заявката и първично интервю
 2. Разглеждане на събраната информация, оценка на медицинския, психологичния и социалния статус на пациента, изготвяне на протокол за приемане 
 3. Представяне на задължителен минимум параклинични изследвания, предвидени в медицинския стандарт по психиатрия (Наредба №24)
 4. Подписване на информирано съгласие и сключване на договор за лечение и постъпване в Програмата

ПСИХО-СОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

 • Консултиране (индивидуално, семейно и групово консултиране) – установяване на терапевтична връзка, ангажиране в лечение и проследяване на случая  
 • Индивидуална психотерапия: мотивационно интервюиране, когнитивна терапия, психодинамична терапия и психодраматични техники
 • Групова психотерапия - психодрама


БАЗА
Програмата разполага с два медицински кабинета, помещение за психосоциални интервенции, помещение за раздаване на медикаменти, чакалня, тоалетни и помощни помещения. В сграда на ул. "Антим I" №93, ап.4 програмата разполага с три помещения за психосоциални интервенции, тоалетни и помощни помещения. 

ЕКИП
д-р Даниела Алексиева – психиатър, ръководител на Програмата
д-р Георги Василев – лекуващ лекар, психиатър
д-р Николай Томов – лекуващ лекар, вирусолог
д-р Тодорка Данова – интернист, кардиолог
Светослав Савов, Кирил Бозгунов и Димитър Неделчев - клинични психолози
Медицински сестри – Ивета Георгиева, Мариана Димова и Румяна Жекова

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник-петък:         09.00 - 17.00 ч.
събота и неделя:           09.30 - 12.30 ч.

КООРДИНАТИ
Тел./факс: (02) 963 32 80, 0889 968 057

e-mail: daniela_alexieva@yahoo.com