Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

"ЗДРАВЕ 2010 - АГПСМП ПО ПСИХИАТРИЯ"ООД

АДРЕС
София, община Люлин, ДКЦ ХІІ, ул. "Кореняк" №17
 

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Даниела Ангелова


НАСОЧЕНОСТ
Програмата е дългосрочна, високоструктурирана и високопрагова. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и включва модули за индивидуална и групова психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране и други психосоциални интервенции.


ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 120


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Лечебният процес се базира на модела “фази на лечението”, структуриран и описан от Moolchan – Hoffman. Той изхожда от разбирането, че пациентите с хероинова зависимост се нуждаят от дългосрочно лечение, което би могло да се обособи в следните фази:

?  Фаза на интензивна стабилизация

?  Фаза на обвързване и рехабилитация

?  Фаза на медицинско поддържане

?  Фаза на метадонова детоксификация.

?  Фаза на подкрепа


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя според нуждите на пациента при индивидуално изготвен лечебен план.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

·         Навършени 18 години

·         Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти

·         Преминати най-малко 3 документирани предходни курса на лечение без преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества

·         Липса на тежко експлозивно личностово разстройство с антисоциални прояви

·         Липса на психотично разстройство в момента на включване в програмата

·         Добра мотивация и наличие на семейна или друга подкрепяща среда със заявено съгласие за договорено  сътрудничество в терапевтичния процес

·         Валидни документи за самоличност (лична карта) и постоянна адресна регистрация.

·         Възможност за ежедневно посещение на програмата.

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово изписване, по желание на пациента

Изписване поради непредвидени обстоятелства
Предприема се при задържане в контролирано заведение – следствена служба, затвор, полиция или при дългосрочна хоспитализация в друго заведение. В тези случаи се изготвя индивидуален план за детоксификация със задължителен минимум от 21 дни

Административно

·         при неспазване условията на терапевтичния договор, системно нарушение на правилата на програмата; провежда се 21-дневна детоксификация

·         при загуба на контакт – три поредни неявявания в програмата

·         при грубо нарушение (физическа агресия към екипа или пациентите на програмата, доказани опити за изнасяне на метадон и продаването му на черния пазар и при отрицателен уринен тест за метадон); не се осигурява детоксификация и не се предвижда повторно включване в програмата


БАЗА
Програмата е разположена в ДКЦ ХІІ. Програмата разполага с лекарски кабинети, манипулационна за раздаване на медикаменти, чакалня със санитарен възел


ЕКИП

Ръководител на Програмата – д-р Даниела Ангелова – специалист-психиатър
Лекуващи лекари – д-р Боряна Янева, д-р Мария Николова, д-р Цветанка Петрова, д-р Гергана Кайрякова
Психолог – Неделя Монева
Медицински сестри – Катя Евтимова, Татяна Горанова, Десислава Спасова
Социален работник – Росица ВладимироваРАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник – петък:              13.30 - 20.30 ч.
събота и неделя:                    10.00 - 13.00 ч.


ЗА КОНТАКТИ

тел.:   0879 204 452  0898 660 432
e-mail: mpp_zdrave2010@abv.bg