Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„ГПИСПП-КОЕВ И СИЕ” ООД


АДРЕС
1202 София, Оборище, ул. "Веслец" №30, партер

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Георги Коев

 

НАСОЧЕНОСТ
Програмата е дългосрочна, високоструктурирана и високопрагова. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда включване в индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции.

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 130
Брой места за лечение със Субститол – 14
Брой места за лечение с Бупренорфин – 5


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Програмата е базирана върху високоструктуриран лечебен модел Hoffman and Moolchan. Той изхожда от разбирането, че пациентите с хероинова зависимост се нуждаят от дългосрочно лечение, което би могло да се обособи в следните фази:

 • Подготвителна фаза
 • Фаза на интензивна стабилизация
 • Фаза на обвързване и рехабилитация
 • Фаза на медицинско поддържане
 • Фаза на опиева детоксификация.
 • Фаза на подкрепа


  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
  Програмата за субституиращо и поддържащо лечение с опиеви агонисти е дългосрочна, като продължителността на лечението се определя според индивидуално изготвеният лечебен план. След цялостна оценка с пациента се подписва терапевтичен договор, който се сключва за периода, за който е валиден издаденото разрешение. Съществуват възможности за продължаване или съкращаване на този срок.


  КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  • Навършени 18 години
  • Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти
  • Наличие на най-малко 3 документирани предходни курса на лечение в различни терапевтични програми без успех и трайно преустановяване на употребата на наркотични вещества.
  • Добра мотивация и възможност за ежедневно посещаване на Програмата
  • Валидни документи за самоличност.
  • Липса на активни досъдебни/съдебни производства (висящи наказателни/ съдебни дела) или предстояща служба.

  При бременни пациентки се изисква талон за срока на бременността, и се сключва терапевтичен договор за срока на бременността и 6 месеца сред раждането.


  ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

  Планово – прилага се по желание и заявка от страна на пациента и оценка от екипа. Изготвя се индивидуален план за детоксификация, като редуцирането на дозите е бавно и постепенно за период от 6 месеца.

  Изписване поради непредвидени обстоятелства – предприема се при задържане в полиция, следствие, лечебно заведение, затвор. В тези случаи се изготвя индивидуален план за детоксификация с минимална продължителност 21 дни, ако е възможно.

  Административно изписване – прилага се при неспазване на условията на терапевтичния договор, системно нарушаване правилата на Програмата. В тези случаи се провежда 21 дневна детоксификация.


  БАЗА
  Програмата разполага с 2 лекарски кабинета, зала за психотерапия, помещение за съхранение и даване на медикаментите, коридор с чакалня и санитарен възел.


  ЕКИП

  Екипът на програмата се състои от:

  Ръководител на Програмата – д-р Георги Коев, специалист-психиатър, психотерапевт

  Лекар психиатър – Д-р Правда Стоименова

  Лекар психиатър и специалист по обща медицина – Д-р Кемал Мутишев – координира медицинските дейности по общите здравословни нужди на пациентите.

  Психолог – Петър Петров- участва в психологична диагностика и психологична терапия – индивидуална, групова и фамилна.

  Медицински сестри – Илона Малинова и Емилия Алексиева


  РАБОТНО ВРЕМЕ

  понеделник – петък:              от 13.30 до 20.30ч.
  събота и неделя:                    от 10.00 до 13.00ч.

  Времеви режим за даване на Метадон/Субститол/Бупренорфин:

  понеделник – петък:              от 14.00 до 19.00ч.
  събота и неделя:                    от 10.00 до 13.00ч.


  ЗА КОНТАКТИ
  тел.: 0888 777 878 

e-mail: g.m.koev@abv.bg