Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СОФИЯ-ОБЛАСТ” ЕООД

АДРЕС
1202 София, кв. Сточна гара, община Сердика, бул. „Сливница” №309 и
1330 София, кв. Факултета, община Красна поляна, ул."Ришки проход" №1,

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Емил Грашнов


НАСОЧЕНОСТ
Програмата е дългосрочна, високоструктурирана и високопрагова. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда включване в индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции.


ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди


КАПАЦИТЕТ
Програмата има 101 места, които се предоставят с предимство за бременни, майки с деца, ХИВ позитивни и болни от Хепатит В и С.


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Програмата е базирана върху високо структуриран лечебен модел (Hoffman and Moolchan). Той изхожда от разбирането, че пациентите с хероинова зависимост се нуждаят от дългосрочно лечение, което би могло да се обособи в следните фази:

 • Фаза на интензивна стабилизация
 • Фаза на обвързване и рехабилитация
 • Фаза на медицинско поддържане
 • Фаза на детоксификация.
 • Фаза на подкрепа


  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
  Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя според индивидуалната оценка и терапевтичен план.


  КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  • Навършени 18 години
  • Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти
  • Наличие на най-малко 3 документирани предходни курса на лечение в различни терапевтични програми без успех и трайно преустановяване на употребата на наркотични вещества.
  • Добра мотивация и възможност за посещаване на Програмата
  • Валидни документи за самоличност.
  • Липса на активни досъдебни/съдебни производства (висящи наказателни/съдебни дела).
  • Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в терапевтичния процес.
  • Възможност за ежедневно посещение на програмата.

  С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.


  ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

  Планово - със съответната схема за редуциране дозата на Метадона за период от 6 месеца.

  Административно - след 21-дневна детоксификация при следните случаи:

  • при хоспитализация
  • при лишаване от свобода
  • тежко нарушение на правилата на Програмата / в този случай не се предвижда редуциране на дозите/


  БАЗА
  Програмата е разположена в базата на ОДПЗС - София област и на територията на 10-та стоматологична клиника – София, Район "Красна поляна", ул. „Ришки  проход” 1, ет. 2, каб. 617. За целите на програмата се ползват кабинети с възможности за групова и индивидуална работа, помещение за раздаване на лекарствени продукти, чакалня, санитарен възел


  ЕКИП

  Ръководител на Програмата – д-р Емил Грашнов – специалист-психиатър;
  Лекуващи лекари – д-р Р. Стоянов, д-р Д. Йорданова
  Психолог – Й.Йорданов
  Медицински сестри – Стефка Стоянова, Данова, Р. Владимирова, И. Михайлова  РАБОТНО ВРЕМЕ

  понеделник – петък:              06.30 - 13.30
  събота и неделя:                    07.30 - 10.30


  Раздаване на Метадон/Субститол/Бупренорфин:

  понеделник - петък:              06.30 - 11.00ч.
  събота и неделя:                  07.30 - 10.30ч.


  ЗА КОНТАКТИ

  Тел.:   (02) 831 90 59, (02) 931 23 51
  Факс   (02) 931 81 17

 • e-mail: dr.emo@mail.bg