Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ЕТ "ИПСМП Д-Р БОРЯНА ЕКОВА"

АДРЕС
1202 гр. София, бул. „Сливница” № 309 

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Боряна Екова

НАСОЧЕНОСТ
Програмата е дългосрочна, високопрагова и високоструктурирана. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда модули за индивидуална и групова психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране, както и психосоциални интервенции.

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 236


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 • Интензивна стабилизация.
 • Обвързване и рехабилитация
 • Медицинско поддържане
 • Метадонова детоксификация
 • Подкрепа


  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
  Програмата е дългосрочна, високоструктурирана и високопрагова. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда включване в индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции..


  КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  1. Навършени 18 години
  2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти по критериите на МКБ-10 (WHO, 1992)
  3. Преминати на най-малко три документирани преходни курса на лечение, без преустановяване  на злоупотребата с наркотични вещества.
  4. Липса на тежко експлозивно личностно разстройство с антисоциални прояви.
  5. Липса на психотично разстройство в момента на включване в Програмата.
  6. Липса на актуални наказателни дела или предстояща военна служба.
  7. Валидни документи за самоличност.
  8. Възможност за ежедневно посещение на Програмата.
  9. Добра мотивация и наличие на семейна или друга подкрепяща среда със заявено съгласие за договорено сътрудничество в терапевтичния процес.

  С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.


  ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

  1. Планово изписване по желание на пациента.
  2. Изписване поради непредвидени обстоятелства
  3. Административно изписване
  4. Словесна и физическа агресия към екипа на програмата
  5. Доказани опити за изнасяне на Метадон
  6. Системно нарушение правилата на Програмата
  7. Нарушение на социалната политика на Програмата
  8. Отрицателен уринен тест за Метадон
  9. Продължаваща употреба на хероин и други ПАВ, доказано чрез наличието на три положителни уринни теста или откази за тестуване.

  БАЗА
  Програмата разполага с лекарски кабинети, кабинет за психолог, сестринска стая, чакалня, санитарен възел

  ЕКИП

  Ръководител на програмата – д-р Боряна Екова – специалист психиатър
  Лекуващи лекари – д-р Румен Стоянов, д-р Д. Йорданова, д-р С. Пармакова, д-р С. Ценков, Д-р М. Борисова
  Психолог– Лора Леонтиева, Ж. Андонова
  Социален работник – Росица Владимирова
  Медицински сестри: С. Стоянова, Р. Лепоева, Цв. Герганова


  РАБОТНО ВРЕМЕ

  понеделник – петък              13.30-20.30
  събота и неделя                   11.00-14.30


  ЗА КОНТАКТИ
  тел.: 0878 652 642