Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМИ „СОЛИДАРНОСТ”

АДРЕС
1000 гр. София, ул. „Eкзарх Йосиф" № 1, ет.2, ап.5

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Елена Николова

ПРОГРАМА
Дневна нерезидентна програма за рехабилитация и ресоциализация на зависими

НАСОЧЕНОСТ
Преодоляване на зависимост към алкохол и наркотици

КАПАЦИТЕТ
12 места на пълен дневен режим
3 места в процес на re-entry (половината работни дни от месеца са в програмата, другата половина извън нея)

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПРОГРАМАТА
Диагностицирана зависимост към психоактивни вещества
Навършени 18 г.
Средна или лека степен на зависимост
Клиенти след детоксификация
Подписана декларация за участие в програмата


КРИТЕРИИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Изградени умения за справяне във високо рискови ситуации
Умения за дългосрочно планиране и ръководство на собствен бюджет
Умения за взимане на самостоятелни решения и понасяне на отговорността от собствения избор
Умения за себеутвърждаване
Добра комуникативност и изграждане на здрави социални връзки
Намиране на работа и продължаване на образованието


ВИДОВЕ УСЛУГИ

·         Информиране, консултиране и насочване към лечение и рехабилитация (вкл. телефонно и чрез интернет);

·         Обучение за първична превенция на употребата на наркотици и алкохол;

·         Индивидуално, групово и фамилно консултиране;

·         Вечерна група за подкрепа на зависими на медикаментозно лечение (с метадон, субститол и бупренорфин).


РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък                         09.00 - 17.00


ЗА КОНТАКТИ

Тел.: 02/ 971 99 20, 0884 389 930, 0879 474 224  (програма);02/873 43 86;
E-mail: info@solidarnost-bg.org