Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ДРУГИ ПРОГРАМИ

СДРУЖЕНИЕ "АДАПТАЦИЯ"

 

АДРЕС
2700 гр. Благоевград, ул. „Арсений Костенцев” № 7, ет.1, офис 23

РЪКОВОДИТЕЛ
Марияна Станкова

НАСОЧЕНОСТ
Долечебна програма за превенция на ХИВ сред интравенозни наркомании; Работа с уязвими групи от населението, застрашени от социално отхвърляне и изключване.

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващи наркотици чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции, като основните дейности се изразяват в:

Ежедневно осъществяване на контакти с лица с рисково поведение, употребяващи наркотици;

Ежедневен обмен на стерилни игли, спринцовки и други принадлежности за инжектиране, предоставяне на презервативи и други контрацептивни материали;

Всекидневна работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, за повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;

Раздаване на информационни материали за поемания здравен риск;

Насочване на лечение към съществуващите специализирани лечебни програми;

Насочване за тестуване за ХИВ, Хепатит В и С, Сифилис;

Пред- и след-тестово консултиране при тестуване за ХИВ, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение.

ЗА КОНТАКТИ

Тел.: 073/ 832 370

E-mail: adaptation_bld@yahoo.com
           adaptation.bld@gmail.com