Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ЕТ „Д-Р ВЕНЧЕСЛАВА ДИМИТРОВА-АИПСПП” - ПРОГРАМА

АДРЕС
4000 Пловдив, ул „Тодор Бурмов” № 3

УПРАВИТЕЛ
Д-р Венчеслава Димитрова


НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна, високопрагова и високоструктурирана програма, насочена към всички аспекти на зависимостта. 


ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 70
 

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Интензивна стабилизация – обща продължителност до 3 месеца.
 2. Обвързване и рехабилитация – обща продължителност до 12 месеца. Обвързване с дългосрочните цели на програмата, активно участие в лечебният процес, постигане на задоволително ниво на биологично, психично и социално функциониране.
 3. Медицинско поддържане – главната цел на медицинското поддържане е да се постигне социална интеграция по време на осъществяване на личен баланс и психологическа стабилност.
 4. Детоксификация – главна цел е да се намали докрай дозата на Метадона и Субститола и да се премине към живот, свободен от вещества, да се затвърдят уменията за превенция на рецидив, да продължи подкрепата от семейната и работната среда, при необходимост да се включи в рехабилитационна програма, групи за взаимопомощ, защитени жилища и др.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Програмата за субституиращо и поддържащо лечение с опиеви агонисти е дългосрочна. Продължителността на лечението се определя от индивидуалния лечебен план.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 • Навършени 18 години
 • Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти
 • Анамнеза за редовна злоупотреба с опияти от срок 3 години
 • Интервенозна употреба минимум 1 година
 • Наличие на минимум два опита за лечение в различни лечебни програми, без трайно преустановяване на злоупотребата на наркотични вещества.
 • Добра мотивация и възможност за ежедневно посещение на Програмата
 • Валидни документи за самоличност и постоянна адресна регистрация
 • Наличие на подкрепяща среда с изявено желание за сътрудничество.

С предимство се приемат кандидати със следните медицински показания – бременност, серопозитивни за HIV, хепатит „В” и „С” в остра фаза.


ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Първично интервю.
 2. Включване в листата на чакащи и/или пренасочване.
 3. Преценка на заявката от Комисията за включване и участие в програмата. Комисията се състои от трима души, съставът и се определя от ръководителя на Програмата, той задължително участва в нея и посочва още двама професионалисти от екипа. За приема на всеки пациент се изготвя терапевтичен протокол.
 4. Предварителна работа за информиране и мотивиране на пациента за включване в програмата.


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

 • Планова детоксификация – по желание на пациента;
 • Административно изписване – прилага се при неспазване на условията и терапевтичния договор, загуба на контакт с терапевтичния екип.
 • Изписване поради непредвидени обстоятелства – предприема се при задържане в полиция, лечебно заведение, следствие.
 • Словесна и физическа агресия към екипа на Програмата.
 • Продължаваща употреба на хероин и други ПАВ.
 • Доказани опити за изнасяне, продажба на Метадон, Субститол.
 • Системно нарушаване правилата на Програмата.


БАЗА

За нуждите на програмата са създадени лекарски кабинет, кабинет за психологични консултации, помещение за съхранение и раздаване на медикаменти, чакалня, тоалетна с мивка.       


ЕКИП

Ръководител на програмата – д-р Венчеслава Димитрова

Психолог – Анастасия Захариева

Медицински сестри – Христина Щерева, Камелия ФортеваРАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък:         09.30-18.00 ч.

събота и неделя:              10.00-13.00 ч.


ЗА КОНТАКТИ

тел.: 032 62 39 39, 0888 425 468
факс: (032) 67 20 74

e-mail: hidro_eood@abv.bg