Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„Д-Р СТЕЛЯН ЛАЗАРОВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 2010” ЕООД

АДРЕС
4030 Пловдив, ул. “Скопие” №1, ет.2, офис 1, 2, 3

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Стелян Лазаров

НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна, високопрагова, високоструктурирана програма, насочена към повлияване на зависимостта, социализиране на пациентите, подобряване на функционирането им в обществото и семейството.

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 195

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Фаза на интензивна стабилизация – обща продължителност до 3 месеца, включва изготвяне на индивидуален терапевтичен план, сключване на терапевтичен договор.
 2. Фаза на обвързване и рехабилитация – обща продължителност около 12 месеца; цели се обвързването на пациентите с дългосрочните цели на субституиращата програма, а именно постигане на стабилност в основните сфери на функциониране.
 3. Фаза на медицинско поддържане – неограничена продължителност, цели задържане на постигнатото приемливо ниво на социално функциониране.
 4. Фаза на опиева детоксификация (дългосрочна и крактосрочна) – към нея се преминава при заявено категорично желание на пациента, оценка от екипа или при напускане по други причини; в тази фаза пациентът посещава програмата ежедневно.
 5. Фаза на подкрепа – пациентите се наблюдават интензивно от терапевтичния екип и биват обучавани за предотвратяване на рецидив.

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години.
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно показателите на Международната класификация на болестите - 10.
 3. Преминали са през най-малко 3 документирани предходни курса на лечение, но не са преустановили злоупотребата с наркотични вещества.
 4. Добра мотивация и възможност за ежедневно посещение на Програмата.
 5. Липса на тежко личностово разстройство.
 6. Липса на актуални наказателни дела.
 7. Наличие на подкрепяща среда с изявено желание за сътрудничество в процеса на лечение.

С предимство в Програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит “В” или “С” в остра фаза.

При бременни пациентки се изисква талон за срока на бременността, като се сключва терапевтичен договор за срока на бременността и 6 месеца след раждането.

ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Приемане на заявката и интервю с анкета, включване в листа на чакащи и/или пренасочване.
 2. Предварителна работа за информиране на пациентите и техните близки за същността на програмата, изискванията към тях, необходимите документи и ред за прием.
 3. Представяне на заявката пред комисия.
 4. Оценка от комисията, изготвяне на протокол.
 5. Сключване на терапевтичен договор и включване в програмата.

ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово изписване – прилага се по желание и заявка на пациента и оценка от екипа; изготвя се индивидуален план за детоксификация, като редуцирането на дозите е бавно и постепенно за период от 6 месеца.

Изписване поради непредвидени обстоятелства – предприема се при задържане в полиция, следствие, лечебно заведение, затвор; извършва се 21-дневна детоксификация.

Административно изписване:

 • При неспазване на условията на терапевтичния договор, загуба на контакт с терапевтичния екип (3 поредни неявявания в програмата) или нарушаване на етичните норми; прилага се 21-дневна детоксификация.
 • При много груби нарушения – физическа агресия към екипа или пациентите в програмата, доказани опити за продаване на Метадон/Субститол на черния пазар.

ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Първа фаза
Пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно.

Втора фаза
Пациентът също посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на Метадон/Субститол е само в изключителни случаи и по преценка на екипа.

Трета фаза
На медицинско поддържане. В зависимост от цялостната оценка за справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните схеми за посещаване на програмата:

 • ежедневно посещение;
 • шест пъти седмично;
 • пет пъти седмично;
 • три пъти седмично;
 • два пъти седмично;
 • един път седмично – за пациенти с много добро функциониране и без никакво нарушение до момента.

Четвърта фаза
Посещението в програмата се определя индивидуално и по преценка на екипа.

ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране.

Специализирани психотерапевтични сесии – индивидуална когнитивна и поведенческа терапия; обучение в социална адаптация, групов тренинг – социални умения (когнитивни умения, решаване на конфликти), личностови умения (самоопределение, мотивация, житейски проект).

Социални дейности:

 • консултации на пациенти и близки;
 • помощ при намиране на работа;
 • повишаване на здравната компетентност на пациента, което включва избор на личен лекар, идентификация на най-важните соматични и стоматологични проблеми и набелязване на личен план за справяне;

БАЗА
Програмата се провежда в лекарски кабинет, сестринска стая с гише за съхранение и раздаване на Метадон/Субститол, зала за психотерапия, тоалетна, чакалня. Лекарският кабинет е мястото на първа среща и обясняване на целите, задачите и изискванията на програмата, оценка на мотивацията и дали пациента е подходящ за включване, последващи редовни консултации.

ЕКИП
Ръководител – д-р Стелян Лазаров
Лекуващ лекар – д-р Маргарита Димитрашкова-Георгиева
Специалист психиатър – д-р Радостина Драгинова-Лазова    
Медицински сестри – Величка Илиева, Лилия Йовчева, Иванка Ковачева 
Психолози – Емил Цветков и Елена Атанасова

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник :                 08.00 - 13.30 ч.- 14.00- 18.30 ч.
От вторник до петък:      08.30 - 13.30 ч.- 14.00- 18.30 ч.
Събота и Неделя:           9- 12.00 ч.

РАЗДАВАНЕТО НА МЕТАДОН СЕ ИЗВЪРШВА
Понеделник; 08-13 ч. - 14-18 ч. 
От вторник до петък: 9-13 ч.- 14-18 ч.
Събота и Неделя: 9-12 ч.

 

КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

Тел.: 032 67 06 62

е-mail: stelyan_lazarov@abv.bg