Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ

АДРЕС  4001 Пловдив, район Западен, бул. “Пещерско шосе” № 68
4006 Пловдив, район Източен, кв. Столипиново, ул. Пламък № 2 (Филиал "Изгрев")

УПРАВИТЕЛ
Д-р Мариана Господинова Д-р Никола Панайотов                

НАСОЧЕНОСТ
Повлияване на зависимостта от наркотични вещества

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти на лица, зависими към опиоиди
Лечебно-рехабилитационна програма "Дневни грижи" 

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 340
Брой места в програма "Дневни грижи" – 20

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС С МЕТАДОН

 1. Подготвителна фаза – предварителна работа по информиране и мотивиране на пациента за включване в Програмата, в която участват родители и близки
 2. Фаза на интензивна стабилизация – ефективно дозиране на медикамента, лечение на основното заболяване и преустановяване на приема на непредписани психоактивни вещества – обща продължителност до 3 месеца
 3. Фаза на обвързване и рехабилитация – постигане на стабилност в основните сфери на функциониране – обща продължителност около 12 месеца
 4. Фаза на медицинско поддържане – задържане на постигнатото приемливо ниво на социално функциониране, физиологична и психологична стабилност
 5. Фаза на опиева детоксификация (дългосрочна – от 6 до 12 месеца и крактосрочна – намаляване но дозата за период от 4 седмици, но не по-малко от 21 дни) – изготвя се индивидуален план за излизане от Програмата, определя се темпа на намаляване на дозите, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациентите
 6. Фаза на нулева доза и подкрепа – пациентите се наблюдават от терапевтичния екип и се обучават за предотвратяване на рецидив


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти
 3. Анамнеза за редовна злоупотреба с опиати за период от 3 години
 4. Интравенозна употреба на опиати в продължение минимум на 1 година
 5. Наличие на документирани най-малко три опита за лечение в различни терапевтични програми, без да са преустановили злоупотребата с наркотични вещества
 6. Добра мотивация и възможност за ежедневно посещение на Програмата
 7. Валидни документи за самоличност
 8. Липса на тежко личностно разстройство
 9. Липса на актуални наказателни дела
 10. Наличие на подкрепяща среда с изявено желание за сътрудничество в процеса на лечение

С предимство в Програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит “В” или “С” в остра фаза. При бременни пациентки се изисква талон за срока на бременността


ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

 1. Приемане на заявката и интервю с анкета
 2. Индивидуална или групова работа за информиране на пациентите и техните близки, за същността на програмата, изискванията към тях, необходимите документи и ред за прием
 3. Представяне на заявката пред комисия
 4. Оценка от комисията, изготвяне на протокол
 5. Сключване на терапевтичен договор и постъпване в програмата


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

Планово изписване – по желание и заявка от страна на пациента и оценка от екипа; изготвя се индивидуален план за детоксификация, като редуцирането на дозите е бавно и постепенно за период от 6 месеца

Изписване поради непредвидени обстоятелства – предприема се при задържане в полиция, следствие, лечебно заведение, затвор; в тези случаи се изготвя индивидуален план за детоксификация с минимално продължителност 21-дни

Административно изписване:

 • При неспазване на условията на Терапевтичния договор, системно нарушаване на правилата на Програмата – в тези случаи се провежда 21-дневна детоксификация
 • Загуба на контакт – при неидване в определения ден в Програмата
 • При много груби нарушения – физическа агресия към персонала, или пациентите в Програмата, опити за изнасяне на Метадон и продаването му на черния пазар


ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

Първа фаза
Пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно

Втора фаза
Пациентът също посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на метадон е само в изключителни случаи и по преценка на екипа

Трета фаза
На медицинско поддържане. В зависимост от цялостната оценка за справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните схеми за посещаване на Програмата:

 • ежедневно посещение
 • шест пъти седмично
 • пет пъти седмично
 • три пъти седмично
 • два пъти седмично
 • един път седмично – за пациенти с много добро функциониране и без никакво нарушение до момента

Четвърта фаза
Посещението в Програмата се определя индивидуално и по преценка на екипа


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране

Обучение в социални умения

Социални дейности:

 • помощ при намиране на работа и обучение в умение за справяне
 • връзки с Общински служби за Социално подпомагане (социални помощи, намиране на жилище)
 • съдействие пред ТЕЛК за трудоустрояване
 • повишаване на здравната компетентност на пациентите, идентифициране на важни соматични и стоматологични проблеми и набелязване на личен план за справяне
 • работа с институции – полиция, следствие, лечебни служби и др.


БАЗА
Базовата програма на бул. "Пещерско шосе" №68 разполага с лекарски кабинет за извършване на диагностика и провеждане на прегледи и консултации; кабинет за провеждане на психологична диагностика и психотерапевтични интервенции; зала за провеждане на групово-терапевтични срещи; кабинет за срещи със социален работник за подобряване на социалното функциониране и осведоменост на пациентите; помещение за даване на Метадон; чакалня със седящи места; тоалетна с мивка; тоалетна за извършване на уринни тестове.
Филиалната програма разполага с лекарски кабинет, помещение за раздаване на Метадон; зала за психотерапевтични срещи и социални интервенции; тоалетно помещение с мивка.  

ЕКИП
Ръководител на Програма – д-р Никола Панайотов

Базова програма
Лекуващ лекар – д-р Никола Панайотов
Психолог - Мария стелико, Глория Петрова
Социален работник - Татяна Русева
Медицински сестри - Радка Митева, Цветелина Мечкова

Филиал кв. Столипиново
Лекуващ лекар - Д-р Никола Панайотов
Психолози- Миглена Яворова, Йорданка Зафирова
Медицински сестри - Здравка Георгиева и Галина Панева
Санитар - Донка Карагьозова

Рехабилитационна програма "Дневни грижи"

Ръководител на програмата - Деница Николаева Вълчева
Психолог- Деница Вълчева
Социален работник - Иванка Димитрова
Психиатър - д-р Костадин Танев
Мед сестра - Валентина Георгиева

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
Базова програма
понеделник – петък:    07.00 - 14.30 ч.  събота-неделя:   07.00 - 14.00 ч

Филиал кв. Столипиново
понеделник – петък:    07.30 - 15.00 ч. събота и неделя: 08.00 - 14.00 ч.

РАЗДАВАНЕТО НА МЕТАДОН СЕ ИЗВЪРШВА

1. Базова програма бул. Пещерско шосе 68;
Понеделник- Петък : 7.00-12.00 ч.
Събота и Неделя:     7.00- 12.00 ч.

2. Филиална програма кв. Столипиново, ул. Пламък 2;
Понеделник- Петък:  7.30- 12.30 ч.
Събота и Неделя:     8.00- 12.30 ч.
 

КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Тел.: 032 643 284, 032 643 241, 032 642 376, 032 642 444                             
  psichodis@abv.bg

Телефон за контакт "Дневни грижи" : 0877/666 670, 0894/655 128