Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ДРУГИ ПРОГРАМИ

ФОНДАЦИЯ "ПАНАЦЕЯ"

АДРЕС
гр. Пловдив 4000, ул. „Козлодуй” №2


РЪКОВОДИТЕЛ
Ася Костадинова Стоянова


НАСОЧЕНОСТ
Консултиране, насочване за лечение към лечебни програми, изследване и преглед.


ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

  • Извършване на аутрични дейности на терен по намаляване на здравни и социални щети-обмен на игли и спринцовки.

  •  Тестуване за HIV, хепатит В и С, пред- и след тестово консултиране при тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение.

  • Работа сред зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества лица за повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението.

  • Индивидуално и групово консултиране на зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества лица.

  • Разпространение на информационни материали.

  • Насочване за лечение към лечебни програми, както и изследване и преглед.

  • Поддържане на нископрагов здравен център за осъществяване на предоставяните от организацията услуги.

  • Поддържане на мобилен медицински кабинет за работа на терен сред рисковата група на инжекционно употребяващите наркотици.ЗА КОНТАКТИ

Тел.: 032 20 78 81

E- mail:

panaceafoundation@abv.bg