Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ЗДРАВЕ” ООД

АДРЕС
3000 гр. Враца, ул. “Никола Вапцаров” №4, Втора поликлиника, ет.1
                           ул. "Одрин" №1

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Боянка Китова

НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна, високопрагова, високоструктурирана програма, насочена към повлияване на зависимостта от наркотични вещества

ПРОГРАМИ
Програма за лечение на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 90
Брой места за лечение с Морфин сулфат пентахидрат – 50

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Въвеждащ етап. Осъществява се първичен контакт. Разработва се план за лечение, дозира се лекарствения продукт до постигане на стабилност и устойчива дневна доза. Осъществява се активно лекраско наблюдение за оценка на абстинентната симптоматика. Идентифицират се психични и соматични заболявания и пациентите се насочват за лечение. Тестват се кръвно полово преносими заболявания. Извършва се уринно тестуване. Осъществява се индивидуално, групово и семейно консултиране. 
 2. Етап на рехабилитация и поддържащо лечение. Помага се на пациентите да развиват умения за превенция на рецидив, постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение, грижи за семейството и др. Продължава уринното тестуване най-малко веднъж месечно. при добър прогрес на лечението и отрицателни уринни тестове се преминава към даване на лекарствения продукт за употреба при домашни условия по определена схема. Осъществява се индивидуално, групово и семейно консултиране, груповата терапия е с акцент на превенция на рецидив. Работи се за постигане на стабилно соматично и психично състояние и добро семйно и социално функциониране на пациента.
 3. Завършващ етап. Изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента. Осъществява се краткосрочна и дългосрочна детоксификация, след заявено желание на пациента и оценка на екипа. Провеждат се психосоциални интервенции - индивидуално, семейно и групово консултиране, с акцент върху превенция на рецидив, ресоциализация и адаптация. След завършване на детоксификацията на пациентите, които по собствена заявка или по преценка на екипа продължават да имат нужда от помощ, за да се пренастроят към начин на живот, свободен от вещества, се осигурява  последваща психологична и социална подкрепа - т.нар. фаза на нулева доза и подкрепа.

При преминаването от една фаза в друга пациента подава молба, която се разглежда от екипа и се взема решение.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно показателите на Международната класификация на болестите - 10
 3. Преминали са през най-малко 3 документирани предходни курса на лечение, но не са преустановили злоупотребата с наркотични вещества

С предимство в Програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит “В” или “С” в остра фаза.

При бременни пациентки се изисква талон за срока на бременността


ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Приемане на заявката и интервю с анкета, включване в листа на чакащи
 2. Индивидуална и групова работа за информиране на пациентите и техните близки за същността на програмата, изискванията към тях, необходимите документи и ред за прием
 3. Представяне на заявката пред комисия
 4. Оценка от комисията, изготвяне на протокол
 5. Сключване на терапевтичен договор и включване в програмата


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово изписване – прилага се по желание и заявка на пациента и оценка от екипа; изготвя се индивидуален план за детоксификация, като редуцирането на дозите е бавно и постепенно за период от 6 месеца

Изписване поради непредвидени обстоятелства – предприема се при задържане в полиция, следствие, лечебно заведение, затвор; извършва се 21-дневна детоксификация

Административно изписване:

 • При неспазване на условията на терапевтичния договор, системно нарушаване на правилата на програмата – в тези случаи се провежда 21-дневна детоксификация
 • При загуба на контакт – три поредни неявявания в програмата
 • При много груби нарушения – физическа агресия към екипа или пациентите в Програмата, доказани опити за продаване на Метадон или Субститол на черния пазар


ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Първа фаза
Пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно

Втора фаза
Пациентът също посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на Метадон или Субститол е само в изключителни случаи и по преценка на екипа

Трета фаза
На медицинско поддържане. Наблюдението продължава, като посещението в програмата се определя индивидуално и по преценка на екипа.


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране, информиране, образование

Социални дейности:

 • помощ при намиране на работа
 • съдействие пред ТЕЛК за трудоустрояване
 • връзки с Общински служби за социално подпомагане (месечни, еднократни социални помощи, намиране на жилище и др.)
 • повишаване на здравната компетентност на пациента, което включва: образователна програма, избор на личен лекар, идентификация на най-важните соматични и стоматологични проблеми и набелязване на личен план за справяне
 • работа с институции – полиция, следствие, лечебни служби


БАЗА
Програмата разполага с два лекарски кабинета, стая за раздаване на медикаментите, манипулационна с ЕКГ и цялостно оборудване за изследвания и манипулации, психологичен кабинет, стоматологичен кабинет, чакалня, санитарен възел.
Втората база на ул. "Одрин" 1 разполага с 3 психологични кабинета 

ЕКИП
Ръководител на програма и лекуващ лекар – д-р Боянка Китова
Специалист психиатър - д-р Емилия Панчева
Психолози - Галя Славкова, Лиляна Маринова, Ефросина Трифонова
Медицински сестри - Виолета Митрофанова, Мая Христова

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък:          08.00 - 15.00 ч.
събота и неделя:                08.00 - 15.00 ч.

РАЗДАВАНЕ НА МЕТАДОН И СУБСТИТОЛ:

понеделник – петък:          08.00 - 12.00 ч.
събота и неделя:               08.00 - 11.00 ч.

КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Тел.: 0887 177 549, 0878 792 553
e-mail : nodrugsvr@abv.bg