Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВРАЦА” EООД

АДРЕС
3000 Враца, ул. “Беласица” № 1

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Надя Иванова 

НАСОЧЕНОСТ 
Програмата е високопрагова и високоструктурирана и е ориентирана към повлияване на всички аспекти на зависимостта

ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти на лица, зависими към опиоиди
Дневна психорехабилитационна програма за зависими

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с метадон – 100. 5 от тях се предоставят с предимство за бременни, майки с малки деца, ХИВ позитивни и болни от хепатит “В” и “С” в остра фаза
Брой места за психосоциална рехабилитация - 20

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС С МЕТАДОН
Фаза на интензивна стабилизация – до 3 месеца
Фаза на обвързване и рехабилитация – от 6 до 12 месеца
Фаза на медицинско поддържане – неограничена (в съответствие с индивидуалните нужди), с оптимален срок от 2 до 5 години
Фаза на метадонова детоксификация  – не по-малко от 21 дни (краткосрочна) или 6-12 месеца (дългосрочна)
Фаза на нулева доза и подкрепа – от 3 до 6 месеца

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно показателите на Международната класификация на болестите – 10 ревизия
 3. Наличие на документирани най-малко 3 опита за лечение в различни терапевтични програми без трайно преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества
 4. Липса на тежко експлозивно личностово разстройство с антисоциални прояви
 5. Липса на психотично разстройство в момента на приемането в програмата
 6. Добра мотивация и възможност за ежедневно посещение на програмата
 7. Наличие на финансов ресурс (работна заетост, или стабилна подкрепяща среда), който да гарантира провеждане на лечението без прекъсване


ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

 1. Приемане на заявката
 2. Първично интервю
 3. Оценка на комисията по приемане, на основата на резултатите от проведеното интервю и определените критерии. Пациента представя необходимия параклиничен минимум от изследвания съгласно изискванията на медицинския стандарт по психиатрия
 4. Определяне на дата за приемане
 5. Сключване на терапевтичен договор – между кандидата и негов близък, от една страна, и терапевтичния екип, от друга.


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

 • Планово изписване по желание на пациента
 • Изписване поради непредвидени обстоятелства – при задържане в контролирано заведение (следствие, затвор, полиция) или при дългосрочна хоспитализация в друго здравно заведение. Терапевтичният екип осигурява минимум 21-дневна детоксификация
 • Административно изписване – при неспазване на условията на терапевтичния договор и системно нарушаване на правилата на програмата


ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

Първа фаза
Пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно

Втора фаза
Пациентът също посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на метадон е само в изключителни случаи ипо преценка на екипа

Трета фаза
На медицинско поддържане. Времево неограничена е, в зависимост от цялостната оценка за справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните групи за посещение:

 • ежедневно посещение
 • пет пъти седмично – пациентите получават метадон за вкъщи и за два дни по уговорка с екипа
 • три пъти седмично
 • два пъти седмично
 • един път седмично – за ограничен брой пациенти с добро ниво на медицинско и социално функциониране


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално консултиране от лекар или психолог

Семейно консултиране за решаване на актуални проблеми

Психотерапия

Социални дейности – връзки с общински служби за социално подпомагане; съдействие пред ТЕЛК за трудоустрояване; повишаване на здравната компетентност на пациентите, идентифициране на важни соматични и стоматологични проблеми и изготвяне на план за справяне; връзки с институции (полиция, здравни заведения и др.)


БАЗА
Програмата с Метадон е разположена в базата на "ЦПЗ – Враца" ЕООД. Намира се на първия етаж в сградата, разполага със самостоятелен вход и помещения, осигурена СОТ и денонощно наблюдение с камери, кабинети с възможности за групова и индивидуална работа, сестринска стая за раздаване на Метадон, приемна, санитарни възли.

ЕКИП

Лекуващ лекар – д-р Виктория Димитрова, специалист психиатър
Психолог – Христина Христова
Медицински сестри – Румяна Рафаилова и Севдалина Младенова
Социален работник - Наталия Ленинова

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък:          08.00 - 14.00 ч.
събота и неделя:               08.00 - 10.30 ч.

КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Тел.: (092) 66 50 75, (092) 66 32 07
GSM: 0889 503 209
e-mail: nadia_odpzs@abv.bg