Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ДРУГИ ПРОГРАМИ

ФОНДАЦИЯ "СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ АЛТЕРНАТИВИ"

 

АДРЕС
гр. Плевен, ул. „Дойран” 53 Б

РЪКОВОДИТЕЛ
Чавдар Димитров Мирчев

НАСОЧЕНОСТ
Осъществяване на долечебна програма за превенция на ХИВ/СПИН сред интервенозни наркомании.

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

  • Предоставяне на пълен пакет принадлежности за инжектиране, включващ: спринцовки и игли, презервативи, капачки, дезинфекционни кърпи, турникети, филтри, лимонена киселина и дестилирана вода.
  • Предоставяне на информационни материали за свръхдоза, правилно инжектиране, обезопасяване на иглите и спринцовките, СПИН, хепатит и други трансмисивни заболявания.
  • Предоставяне на антисептични унгвенти и дезинфектанти с цел профилактика на абсцеси и калциране на вените.
  • Обучение за правилно инжектиране и по- ниско рисково поведение.
  • Подготовкаи обучение на ключови сътрудници.
  • Разработване на нови терени (осъществяване на нови контакти с употребяващи).
  • Стационарен обмен на игли и спринцовки – на територията на дроп-ин центъра се осигурява ежедневен обмен на игли и спринцовки.
  • Насочване на клиентите на програмата към необходимите институции и професионалисти.
  • Психо-социално консултиране – пред- и след-тестово и мотивационно консултиране, даване на информация за съществуващите служби за помощ и лечение на нуждаещите се и техните родители
  • Информиране на клиентите за резултатите от проведените тестове, анкети и проучвания на екипа, в които те са участвали.

ЗА КОНТАКТИ

Тел.: 064/ 804 264

E- mail: alternatives@abv.bg