Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ДРУГИ ПРОГРАМИ

„ЛЕЧЕБНО РЕХАБИЛИТАЦИОННА ПРОГРАМА СЕКТОР „ДНЕВНИ ГРИЖИ” КЪМ ОТДЕЛЕНИЕ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ С ДНЕВЕН СТАЦИОНАР В „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ-ДОБРИЧ”АДРЕС
9300 гр.Добрич,ул. „Панайот Хитов”24

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Маргарита Новоселска

НАСОЧЕНОСТ
Интензивна извънболнична терапия и рехабилитация

КАПАЦИТЕТ
120 човека годишно (10 зависими в рамките на месец)


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1.      Фаза на изследване, оценка, диагностициране и договориране - диагнозата се поставя според критериите на МКБ 10. Първата фаза вкючва срещи с психиатър, психолог и сключване на договор с екипа. Времетраене - от 3 дни до една седмица.

2.      Фаза на изграждане и усилване на мотивацията за промяна:

 • Фармакологично лечение - стабилизиране на общото телесно състояние, лечение с опиев антагонист - Revia
 • Психосоциални методи - изработване на индивидуални терапевтични планове
 • Емпатичен терапевтичен съюз - споразумение за отлагане на рецидив
 • Емпатична конфронтация с емоционалната болка и вътрешния конфликт
 • Осигуряване и поддържане на носеща среда
 • Активно осигуряване на сесиите - задаване на въпроси, теми и задачи
 • Позитивна работа със защитите
 • Позитивно подкрепяне - поддържане на самочувствието и самооценката
 • Техники за справяне със стреса
 • Позитивно преформулиране на проблемите

Времетраене: две сесии в рамките на една седммица


3.     
Фаза на същинска промяна и израстване - изработване и следване на индивидуален терапевтичен план; мониториране на прогреса/застоя на пациента.

Времетраене: два месеца (40-60 днни)


4.     
Фаза на утвърждаване и поддържане на потигнатото личностово израстване и здравословен стил на живот.

Времетраене: месец и половина


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Програмата е отворена. Не са предвидени срокове.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 • Навършени 18 години
 • Диагностицирана зависимост към ПАВ
 • Налична начална добра мотивация и възможност за спазване изискванията на програмата
 • Подписан договор за участие в програмата
 • Наличие на подкрепяща среда с изявено желание за сътрудничество в процеса на лечение
 • В програмата се приемат пациенти с хепатит В и С и HIV


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Заявка
 2. История на заболяването
 3. Фиш за информирано съгласие
 4. Договор за спазване на павилата и установения ред в Дневни грижи
 5. Протокол за индивидуална терапия
 6. Протокол за групова терапия
 7. Формуляр за информирано съгласие за приемане на Revia


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

 • Желание за напускане на програмата
 • Словесна и физическа агресия към екипа на програмата
 • Продължаваща употреба на хероин и дуги ПАВ
 • Системно нарушаване на правилата на програмата
 • Преминаване към друга терапевична програма
 • Три положителни уринни теста


БАЗА
Програмата е разположена в базата на „ОДПЗС д-р П. Станчев-Добрич” ЕООД.


ЕКИП
Ръководител екип - лекар със специалност по психиатрия
Психолог - обучен за работа със зависимости
Социален работник - подпомага пациентите при решаването на конкретни социални проблемиРАБОТНО ВРЕМЕ

„ОДПЗС- Добрич”
понеделник-петък:              13.00 – 19.00 ч.
събота и неделя:                13.00 – 19.00 ч.


ЗА КОНТАКТИ

тел.: 058/602655
факс: 058/602490

e-mail: odpzs_dorich@abv.bg