Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П.СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД

АДРЕС
9300 гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” №24

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Маргарита Новоселска

НАСОЧЕНОСТ
Повлияване на всички аспекти на зависимостта от наркотични вещества

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти на лица, зависими към опиоиди
Рехабилитационна програма

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 50
Брой места в рехабилитационна програма – 20


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС С МЕТАДОН

 1. Фаза на интензивна стабилизация – в нея се установяват терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, изготвя се индивидуален терапевтичен план и се определя ефективната доза на медикамента. Цели се общо медицинско стабилизиране на пациенти
 2. Фаза на обвързване и рехабилитация – завършване на медицинското стабилизиране и постигане на био-, психо- и социално равновесие на стабилност в основните сфери на функциониране.
 3. Фаза на медицинско поддържане – основна задача е поддържане на личния баланс, физическа и психическа стабилност на пациента, задържане и подобряване на постигнатата социална интеграция.
 4. Фаза на метадонова детоксикация – не е задължителна, към нея се преминава при заявено желание от страна на пациента, наличие на солиден ресурс за справяне и нисък риск от възобновяване на употребата на наркотични вещества или при напускане на програмата от пациента по други причини.
 5. Фаза на подкрепа – при достигане на нулева доза Метадон пациентът продължава да получава подкрепа от Програмата, целяща поддържане на стабилен начин на живот и предотвратяване на рецидив.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО С МЕТАДОН
Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя според индивидуално изготвения лечебен план. След цялостна оценка, с пациента се подписва терапевтичен договор, който се сключва за периода, за който е валиден издадения лиценз.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

 1. Навършени 18 години.
 2. Доказана зависимост зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти, съгласно показателите на МКБ 10.
 3. Преминали са през най-малко три документални преходни курса на лечение, но не са преустановили злоупотребата на наркотични вещества.

С предимство се приемат кандидати (до 7 лица), при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на ХИВ, хепатит В и С в остра фаза.


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

 1. Приемане на заявката и първично интервю с анкета.
 2. Включване в листа на чакащи.
 3. Работа по групи за информиране на пациентите за същността на Програмата, необходимите условия и документи; привличане на значими личности от социалната среда на пациента за подкрепа и съдействие в терапевтичния процес.
 4. Представяне на заявката пред Комисия за включване в Програмата
 5. Разглеждане на събраната информация, оценка на медицинския, психологичния и социалния статус на пациента.
 6. Сключване на терапевтичен договор и постъпване в Програмата.


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

Планово – със съответна схема за редуциране дозата на метадона.

Административно изписване – след 21-дневна детоксификация при следните случаи:

 • При хоспитализация.
 • При лишаване от свобода.
 • При тежко нарушаване на правилата на Програмата (в този случай не се предвижда редуциране на дозите).


ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

Първа фаза
Пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно.

Втора фаза
Пациентът също посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на Метадон е по преценка на екипа и е в извънредни случаи.

Трета фаза
В зависимост от цялостната оценка за справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните схеми за посещаване на програмата:

 • ежедневно посещение;
 • пет пъти седмично – пациентите получават Метадон за вкъщи за два дни по уговорка с екипа;
 • три пъти седмично;
 • два пъти седмично;
 • един път седмично – за ограничен брой пациенти с добро ниво на медицинско и социално функциониране.


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране

Психотерапия:

 • Индивидуална – мотивационно интервюиране, когнитивна терапия, психодинамична терапия и психодраматични техники.
 • Групова психотерапия.
 • Фамилна терапия.

Социални дейности

 • Връзки с Превантивно-информационен център Добрич, Отделение по Гастроентерология и инфекциозно отделение при „МБАЛ-Добрич” АД гр. Добрич, РИОКОЗ гр. Добрич, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Добрич, Бюро по труда гр. Добрич.
 • Осъществяване на връзка с АГ отделение на „МБАЛ-Добрич” за осигуряване на грижи за бременни пациентки по Програмата, както и за осъществяване на детоксификация на новородени.
 • Връзка с „АГП за СМП - ЦПЗ Варна” ЕООД.


БАЗА
Програмата е разположена в базата на „ЦПЗ д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД.

За целите на Програмата с Метадон са осигурени: кабинет с възможности за групова и индивидуална работа, предверие за получаване на Метадон, приемна, портиерска стая, санитарни възли. Ползват се на функционален принцип и зала за активираща терапия и зала за тържества.


ЕКИП

Ръководител – д-р Маргарита Новоселска – специалист психиатър
Лекар – д-р Тихомира Стелиянова 
Психолог – Мария Няголова
Социален работник – Марияна Жулева
Медицински специалист – Красимира Димитрова, Мима ПетроваРАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦПЗ-Добрич”
понеделник-петък:            13.30-19.00 ч.
събота и неделя                12.30-16.00 ч. 

Раздаването на метадон се извършва:

понеделник-петък:            14.30-18.00 ч.
събота и неделя                13.00-15.00 ч.


ЗА КОНТАКТИ

тел.:  (058) 602 655, (058) 820 046
факс: (058) 602 490

GSM: 0884 65 76 50

e-mail: odpzs_dobrich@abv.bg