Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

Фондация „Международна психотерапевтична асоциация СВОБОДА“

АДРЕС
общ. Добрич с. Приморци, ул. „Трета“ №23; Пощенски код: 9376

УПРАВИТЕЛ
Павел Александрович Одиноков

ПРОГРАМА
„Пътят към свободата“. Проект на силно структурирана, образователна-терапевтична професионална програма за психосоциална рехабилитация, целяща пълна абстиненция, реализирана в рамките на стационарен режим при нисък праг на изисквания към резидента за включването му в терапевтичния процес.

НАСОЧЕНОСТ КЪМ

Рехабилитация на зависими от химически вещества мъже и жени по пътя към възстановяване на духовното, психологическото и физическото им здраве.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПРОГРАМАТА

 • Навършени 18 години
 • Приемат се мъже и жени
 • Декларирано желание на резидента, че иска да получи психотерапевтична помощ;
 • Готовност да участва в живота на центъра


ЕКИП
 

 • Ръководител на центъра- Одиноков Павел Александрович – психолог, препофавател по психология, ръководител на програмата
 • Ръководител на терапевтична програма – Елистратов Илья Павлович
 • Ръководител на терапевтичната програма: Регионален отдел. Сектор България – Павел Петков Павлов
 • Психолог (психотерапевт) – Одинкова Наталья Юрьевна, Милена Петрова
 • Консултант химическа зависимост (Социален работник) – Елистратов Ельа Павлович
 • Консултант по токсикология – Доц. Д-р Снежа Златева Златева
 • Психиатричен консултант – Д-р екатерина Колева Борисова
 • Консултант – терапевт, личен лекар – Д-р Данчо Петков Минчев

ЗА КОНТАКТИ
тел.: +359 5588351;
e-mail:  bolgarin2b@gmail.com
http://svobodabg.ru