Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

“АГПСМП ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВАРНА” ЕООД

АДРЕС
9000 Варна, ул. “Цар Освободител” №100

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Цветелина Търпоманова

НАСОЧЕНОСТ
Повлияване на всички аспекти на зависимостта; включва модули за 

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти на лица, зависими към опиоиди
Нерезенденциална програма за психосоциална рехабилитация - тип "drug free"

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 120
Брой места за психосоциална рехабилитация - 9


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС С МЕТАДОН

 1. Фаза на интензивна стабилизация – в нея се установяват терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, изготвя се индивидуален терапевтичен план и се определя ефективната доза на медикамента. Цели се общо медицинско стабилизиране на пациентите.
 2. Фаза на обвързване и рехабилитация – завършване на медицинското стабилизиране и постигане био-, психо- и социално равновесие на стабилност в основните сфери на функциониране.
 3. Фаза на медицинско поддържане – основна задача е поддържане на личния баланс, физическа и психическа стабилност на пациента, задържане и подобряване на постигнатата социална интеграция.
 4. Фаза на метадонова детоксификация (дългосрочна – от 6 до 12 месеца и краткосрочна – не по-малко от 21 дни) – изготвя се индивидуален план за излизане от Програмата, определя се темпа на намаляване на дозите, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациентите
 5. Фаза на подкрепа – при достигане на нулева доза Метадон пациентът продължава да получава подкрепа от Програмата, целяща поддържане на стабилен начин на живот и предовратяване на рецидив


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно показателите на Международната класификация на болестите - 10
 3. Наличие на документирани най-малко три предоходни курса за лечение, но без преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества
 4. Да са жители на община Варна, с възможност за ежедневно посещение на Програмата
 5. Да не са включени в друга субституираща програма
 6. Да нямат актуални наказателни дела с предстояща за влизане в сила ефективна присъда

С предимство в Програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит “В” или “С” в остра фаза, за които са предвидени 5 места


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

Планово изписване – със съответна схема на редуциране дозата на медикамента

Административно изписване – след 21-дневна детоксификация при следните случаи:

 • при продължителна хоспитализация, непозволяваща ежедневен прием на медикаментите
 • при лишаване от свобода
 • при тежко нарушаване на правилата на Програмата (в този случай не се предвижда редуциране на дозите)


ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА С МЕТАДОН

Първа фаза
Пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно

Втора фаза
Пациентът също посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на метадон е само в изключителни случаи и по преценка на екипа

Трета фаза
В зависимост от цялостната оценка за справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните схеми за посещаване на Програмата:

 • ежедневно посещение
 • пет пъти седмично – пациентите получават Метадон за вкъщи за два дни по уговорка с екипа
 • три пъти седмично
 • два пъти седмично
 • един път седмично – за ограничен брой пациенти с добро ниво на медицинско и социално функциониране


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално консултиране от лекар и/или психотерапевт

Семейно и групово консултиране за решаване на актуални проблеми, подобряване на социални умения и др.

Специализирани психотерапевтични сесии в следните модалности: индивидуална психотерапия (мотивационно интервюиране, когнитивна терапия), групова психотерапия

Ресоциализация на зависимите в семейството и обществото чрез психологична подкрепа, придобиване на умения, подобряване на социалното общуване

Връзка с други медицински служби


БАЗА
Програмата разполага с два лекарски кабинета, кабинет на психолозите, зала за групова работа, стая за раздаване на Метадон, помещение за съхранение на Метадон, административен кабинет, чакалня, сервизни помещения


ЕКИП
Ръководител на Програмата – д-р Цветелина Търпоманова
Лекар психиатър – д-р Емил Енев
Психолози – Светла Павлова
Медицински сестри – Станка Герчева, Милена Мавродиева, Росица Липованска


РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък:          07.00 - 15.30 ч.
събота и неделя:                09.00 - 12.30 ч.


КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Тел./факс: (052) 60 09 86

Е-mail: cpz@abv.bg
           http://www.cpz-varna.com/