Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ТЕРАПИЯ 2007 – АИСМП” ООД

АДРЕС
гр. Варна, бул. “Република”, Медицински Комплекс “Младост”, корпус В, ет.6, каб. 616, 617 и 618

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Димитър Василев

НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна, високопрагова, високоструктурирана програма, насочена към повлияване на всички аспекти на зависимостта

ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Индивидуална психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране, психосоциални интервенции

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 85
Брой места за лечение със Субститол – 5
 

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Подготвителна фаза - предварителна работа за осигуряване на достатъчна и ясна информация по отношение същността на лечението с опиеви агонисти за пациента и неговите близки; обсъждат се алтернативни възможности за лечение на хероинова зависимост 
 2. Фаза на интензивна стабилизация – общо медицинско стабилизиране на пациента
 3. Фаза на обвързване и рехабилитация – завършване на медицинското стабилизиране и постигане на био-, психо-, и социално равновесие на стабилност в основните сфери на функциониране
 4. Фаза на медицинско поддържане – поддържане на личния баланс, физическа и психическа стабилност на пациента, задържане и подобряване на постигнатата социална интеграция
 5. Фаза на опиева детоксификация – при заявено желание от пациента, наличие на солиден ресурс за справяне и нисък риск от възобновяване на употребата на наркотични вещества или при напускане на програмата от пациента по други причини
 6. Фаза на подкрепа – при достигане на нулева доза опиев агонист, пациентът продължава да получава подкрепа от Програмата, целяща поддържане на стабилен начин на живот и предотвратяване на рецидив

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти
 3. Анамнеза за редовна злоупотреба с опиати за период минимум 3 години
 4. Интравенозна употреба на опиати в продължение минимум на 1 година
 5. Наличие на документирани най-малко три опита за лечение в две различни терапевтични програми без трайно преустановяване на злоупотребата
 6. Добра мотивация и възможност за ежедневно посещение на Програмата
 7. Да не е включен в друга субституираща програма
 8. Липса на актуални наказателни дела

С предимство в Програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит “В” или “С” в остра фаза

ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Приемане на заявката и първично интервю с анкета
 2. Включване в листа на чакащи
 3. Работа по групи за информиране на пациентите за същността на Програмата, необходимите условия и документи; привличане на значими личности от социалната среда на пациента за подкрепа и съдействие в терапевтичния процес
 4. Представяне на заявката пред Комисия за включване в Програмата
 5. Разглеждане на събраната информация, оценка на медицинския, психологичния и социалния статус на пациента
 6. Сключване на терапевтичен договор и постъпване в Програмата

ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

 • Планово изписване – със съответна схема на редуциране дозата на медикамента
 • Административно изписване – след краткосрочна детоксификация при хоспитализация, непозволяваща ежедневен прием на медикаментите; при лишаване от свобода; при тежко нарушаване на правилата на Програмата (в този случай не се предвижда редуциране на дозите)

ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Първа фаза
Пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно

Втора фаза
Пациентът също посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на метадон е само в изключителни случаи и по преценка на екипа

Трета фаза
В зависимост от цялостната оценка за справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните схеми за посещаване на Програмата:

 • ежедневно посещение
 • шест пъти седмично – пациентите получават медикамент за вкъщи за един ден по уговорка с екипа
 • пет пъти седмично – пациентите получават метадон за вкъщи и за два дни по уговорка с екипа
 • три пъти седмично
 • два пъти седмично
 • един път седмично – за ограничен брой пациенти с добро ниво на медицинско и социално функциониране

ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално консултиране от лекар и/или психотерапевт

Семейно и групово консултиране за решаване на актуални проблеми, подобряване на социални умения и др.

Специализирани психотерапевтични сесии в следните модалности: индивидуална психотерапия (мотивационно интервюиране, когнитивна терапия, психодинамична терапия и психодраматични техники), групова психотерапия, фамилна терапия

Ресоциализация на зависимите в семейството и обществото чрез психологична подкрепа, придобиване на умения, подобряване на социалното общуване

Връзка с други медицински служби

БАЗА
Програмата е разположена в три кабинета с възможности за групова и индивидуална работа, чакалня, санитарни възли и други помощни помещения

ЕКИП
Ръководител – д-р Димитър Василев, специалист по психиатрия
Лекар-психиатър – Недялка Консулова
Психолози - Пламен Матеев, Елисавета Димитринова Илиева
Медицински сестри – Милена Мавродиева и Светла Флорева 

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък:          7.00 - 12.00 и от 12:30 до 14:30 ч.
събота и неделя:                9:00 - 12:30 ч.

Раздаване на Метадон
понеделник – петък:          8.00 - 10.00 и от 10:30 до 12:00 ч.
събота и неделя:                9.00 - 12.30 ч.

КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
Тел.: 052 555 725, 052 555 724

E-mail: terapia2007@abv.bg
http://terapia2007-varna-clinic.com/