Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – РАДНЕВО

АДРЕС 
6260 гр. Раднево, ул. “Магда Петканова” № 1


РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Владимир Трънов, тел.: (0417) 82586


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ПРОГРАМА
Терапевтична програма за поведенческа модификация при пациенти със зависимост към психоактивни вещества


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ

Кризисни интервенции

Фармакотерапия

Терапия при абстинентно състояние с делир

Терапия при психотично разстройство, дължащо се на употреба на ПАВ

Лечение на разстройство вследствие употреба на ПАВ, коморбидни състояния

Индивидуално консултиране и психотерапия

Семейно образование и консултиране

Групова терапия и поведенчески техники

Групи за самопомощ и взаимопомощ, работещи по 12-стъпкова програма

Рехабилитационни модули – арттерапия, трудотерапия, група за разходки, спорт

Защитени жилища


УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИЕМА
Направление, кръвни изследвания


КАПАЦИТЕТ
117 легла


ЕКИП
Началник Шесто мъжко отделение: д-р Иван Добринов
Началник Пето мъжко отделение: д-р Димо Димов
Началник Второ женско отделение: д-р Донка Терзиева
Ординатор във Второ женско отделение: д-р Радка Патричева 
Лекари, медицински сестри, психолози, социални работници, трудотерапевти


ЗА КОНТАКТИ
тел.:  (0417) 8 25 88, (0417) 8 23 46 
факс: (0417) 8 34 67

email: dpb_radnevo@abv.bg

          http://www.2dom.org/