Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

"БОНКЛИНИКС – ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПСИХИАТРИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ООД

АДРЕС
6000 Стара Загора, ул. „Цар Калоян” № 51, ет.1

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Радка Джелебова

НАСОЧЕНОСТ
Програмата е дългосрочна, високоструктурирана, високопрагова, високоселективна, споделя философията за намаляване на здравните вреди, но съдържа засилен лечебен компонент, ориентиран към мултидимензоналния характер на зависимостите, съдържащ модули за интензивна индивидуална психотерапевтична работа, групова работа, индивидуално и фамилно консултиране, социална работа и психосоциална рехабилитация.

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 48
Брой места за лечение със Субститол – 1
Брой места за лечение с Бупренорфин – 1


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Програмата е базирана върху адаптиран високоструктуриран лечебен модел (Hoffman and Moolchan, 1994, 1997; Kauffman, Woody, 1995) включващ 6 основни фази:

1.      Остра фаза

2.      Рехабилитационна фаза

3.      Фаза на поддържащи грижи

4.      Фаза на поддържащо лечение

5.      Фаза на детоксификация.

6.      Фаза на последващи грижи


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя индивидуално според оценката на състоянието, тежестта на зависимост, терапевтичните нужди и ресурсите на пациента, както и в съответствие с терапевтичния план и прогреса на пациента в хода на терапията


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

·         Навършени 18 години

·         Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти

·         Преминати най-малко 3 документирани курса на лечение без преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества

·         Валидни документи за самоличност

·         Заявено желание от пациента за включване в поддържащо лечение с метадон/ субститол

·         Мотивираност на пациента за преустановяване употребата на непредписани ПАВ

·         Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в терапевтичния процес


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово – при завършване на лечението с назначаване на съответна схема за редуциране за период от 6 или повече месеца

Изписване поради непредвидени обстоятелства – предприема се при лишаване от свобода или продължителна хоспитализация на пациента, изписва се след 21-дневна детоксификация, а при медицински индикации и за по-дълъг период

Административно изписване – прилага се при нарушаване правилата на програмата (провежда се 21-дневна детоксификация) или при агресивно поведение и тежко нарушаване правилата за участие, изискващо незабавно изписване (не се осигурява намаляване на дозите)


БАЗА
Програмата разполага с  2 лекарски кабинета, чакалня, самостоятелно помещение за съхранение и раздаване на медикаменти, санитарен възел


ЕКИП

Ръководител – д-р Радка Джелебова, специалист-психиатър

Лекуващи лекари – д-р Александър Канчелов, д-р Виолета Матеева

Клиничен психолог – Мирослава Маринова – индивидуален и групов терапевт

Клиничен психолог, психотерапевт, супервизор – Цветана Стойкова

Медицински сестри – Йорданка Добрева, Мери Лишева


РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник 08.00-12.00

Вторник       08.00-12.00

Сряда         14.00- 20.00

Четвъртък    12.30- 16.30

Петък            8.0-16.30

Събота          8.0-14.30

Неделя         8.0-10.00

 

 

 ЗА КОНТАКТИ
тел.: 0888 311 872
e-mail: al.kantchelov@gmail.com