Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

"АГПСМП - Д-Р ТИНКА НАЧЕВА" ООД

АДРЕС
6000 Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 80, ет.1

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Тинка Начева

ХАРАКТЕРИСТИКА
Програмата е дългосрочна, високопрагова и високоструктурирана; освен лечението с медикаменти предвижда психологични интервенции – индивидуално, групово и семейно консултиране, обучение в социални умения.

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 95
 

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1.      Въвеждащ етап

2.      Етап на рехабилитация и поддържащо лечение

3.   Завършващ етап 


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя от индивидуалния лечебен план в зависимост от  цялостната оценка на нуждите на пациента. Регламентира се с подписването на терапевтичен договор.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

·         Навършени 18 години.

·         Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти.

·         Наличие на минимум 3 опита за лечение в различни лечебни програми без трайно преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества.

·         Валидни документи за самоличност.

С предимство се приемат кандидати със следните медицински показания – бременност, серопозитивни за HIV, хепатит В и С в остра фаза.ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планова детоксификация (180 дни) – по желание на пациента и оценка на екипа – изготвя се индивидуален план за детоксификация с бавно редуциране на дозите.

Административно изписване
С краткосрочен детокс (21-28 дни) - при продължително боледуване, налагащо хоспитализация; постъпване в контролирано заведение, просрочване на дължимите такси с 2 месеца.
Без детоксификация - при загуба на контакт (3 поредни неявявания в програмата); прекратяване на посещенията по желание на пациента.

Дисциплинарно изписване
С кратокосрочен детокс (21 дни) - при грубо нарушаване правилата на програмата и терапевтичния договор (3 поредни отказа за уринен тест, втори пореден опит за неизпиване на Метадон пред екипа, втори пореден опит за даване на чужда урина); 3 поредни положителни теста за опиати.
Без детоксификация - при тежка вербална и/или физическа агресия към екипа на програмата и други пациенти; доказани опити за изнасяне и продажба на Метадон; отрицателен уринен тест за Метадон.


БАЗА
Програмата разполага с кабинет за първичен контакт, три лекарски кабинета, помещение за раздаване на медикаменти, санитарни възли, отделен вход за пациенти и персонал.


ЕКИП
Ръководител – д-р Тинка Начева, специалист-психиатър
Лекуващи лекари – д-р Ангел Атанасов, д-р Люба Хаджийска
Психолог – Виолета Златанова
Медицински сестри – Павлинка Димитрова, София Тодорова


РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък:             от 13.00 до 18.00 ч.
събота и неделя:                   от 9.00 до 12.00 ч.


ЗА КОНТАКТИ
тел.: 0886 641 694
е-mail: tinkanacheva@abv.bg